Sykehuset Innlandet har en stilling ledig som brukerkonsulent – stabsområde helse, ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Stillingens størrelse er inntil 50%, og den har søknadsfrist 11.03.

Utdrag fra stillingsutlysningen:

“Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring – RPPO.

RPPO inngår i avdeling for Samhandling og brukermedvirkning i Helse Stabsområde. Tjenesten har ansvar for å tilrettelegge aktivitet innen alle fagområdene slik at helseforetaket kan innfri lovkravet om gjennomføring av pasient- og pårørendeopplæring.

Tjenesten er preget av tverrfaglighet og brukermedvirkning, med fokus på mestring og livskvalitet.

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring søker etter brukerkonsulent i inntil 50% stilling. Stillingen er ledig fra 01.04.2018.

Arbeidssted er for tiden Kjonerud Kompetansesenter, Ottestad.

Arbeidsoppgaver:

Vedkommende skal sammen med resten av kollegiet bidra til å løse RPPO sin hovedoppgaver;

  • Arbeide aktivt med brukermedvirkning.
  • Være brobyggere ut mot samarbeidende kommuner slik at lærings- og mestringsmetodikk videreføres og tilbys pasienter og pårørende ut i kommunale tilbud.
  • Bidra til å gjennomføre kurs i Helsepedagogikk og kunnskapsbaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende særlig innen somatikk, psykiatri og habilitering/rehabilitering.”

Stillingsutlysningen kan leses i sin helhet her: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3717606907&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO

Søknadsfrist er 11. mars.