Trenger du hjelp til å stemme, be om det!

Vi i Innlandet fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin.

 Vil du at Innlandet skal bestå, eller ønsker du deg tilbake til Hedmark og Oppland?  Vi som enkeltpersoner og innbyggere i Innlandet er gitt muligheten til å uttrykke vår mening når det gjelder en eventuell deling av Innlandet fylkeskommune.  Den muligheten synes vi at du skal ta.

Ingen ideell løsning

En heldigital avstemning er ikke en ideell løsning for enkelte av oss med nedsatt funksjonsevne. Men, vi lar den diskusjonen ligge, og oppfordrer oss alle til å gjøre det beste ut av den situasjonen vi nå befinner oss i.

Sjekk din digitale ID

Det viktige nå er at alle som ønsker det skal få anledning til å avgi sin stemme. Da er det viktig å sjekke om din digitale ID er gyldig! Er den ikke det, så ta tak og aktiver den på nytt!

Alle i Norge har en elektronisk ID. Hvis du trenger koder for å aktivisere brukeren din, tar det noen dager å få dette tilsendt via Posten. Det er for seint å bestille dette når avstemningen har startet. Bestill nå, så er du klar til 10. februar.

Be om hjelp

Er du ikke selv i stand til å logge deg på, så allier deg med noen fortrolige, en verge eller en pårørende. De kan hjelpe deg med å logge på. Løsningen skal være intuitiv og enkel å håndtere!

Derfor: Sjekk om din ID er aktiv, og godt valg!

 

Anders Nupen Hansen, leder av Innlandet fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne