Vi ser kunstnerne i FAT, Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen. Thorsen sitter i rullestol, mens Tveiterås står ved siden av. Begge smiler.
Kunstnerduoen FAT har engasjert seg i hvordan utilgjengelige offentlige rom skaper utenforskap.

ROM for kunst og arkitektur inviterer medlemmer i NHF Oslo og NHFU Oslo til utstillingen  “I´m sorry if my disability causes you any inconvenience”, samt møte med kunstnerduoen FAT (Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen). Utstillingen handler om utenforskapet som arkitekturen i det offentlige rom kan skape for mennesker med funksjonsnedsettelser.  

Engasjerte kunstnere

FAT var blant søkerne da ROM utlyste Open Call i 2022, hvor de inviterte et bredt fagmiljø til å komme med ideer på prosjekter som kan belyse hva som fremmer og hindrer personer med fysiske funksjonsnedsettelser når det gjelder arkitektur og stedsutvikling.

Utstillingen “I’m sorry if my disability causes you any inconvenience” er en ytring om utenforskap og om følelsen av å være til bry. FAT har et sterkt personlig engasjement for tematikken, og utstillingen er en helhetlig installasjon av konkrete opplevelser av ROMs tilgjengelighet/utilgjengelighet. FAT har i prosessen med ROM hatt ønsker om å gripe inn i ROMs lokaler ved å bygge heiser og ramper, og viser fysiske og tenkte intervensjoner og tekster.  Utstillingen viser derfor ikke bare endelige kunstneriske resultater, men like mye ideer og prosesser for hva og hvordan fysiske forutsetninger kan endres og gjøres mer tilgjengelige.

Kunstnerne selv skriver:

“Tittelen “I´m sorry if my disability causes you any inconvenience” spelar på kjensla av å vere til bry. For arkitekturen er ofte til bry for den som ikkje er 100% funksjonsfrisk, samstundes som ein kjenner på den ubehagelege kjensla av å vere til bry når ein stadig må be om hjelp eller tilpassingar for å komme seg fram.

(…)

“I det me ser på som eit relativt likestilt og moderne samfunn, blir det uansett stilltiande akseptert at mange stader er heilt eller delvis utilgjengelege. Kva ville konsekvensane vorte dersom me hadde eit strengare lovverk, der t.d. manglande tilgjengelegheit hadde ført til dagsbøter og i ytterste konsekvens krav om stenging? Kva om regelverka for tilgjengelegheit vart handheva like rigid som Matilsynet sine kontrollar av serveringsstader?”

 Du kan lese et lengre utdrag fra teksten og lese mer om kunstnerne her : Fredrik Thorsen / Anja Tveiterås | ROM 
 Tid og sted

Vi møtes klokka 18 og ser på utstillingen. ROM for kunst og arkitektur holder til i Maridalsveien 3, 0178 Oslo. 

Ca. 18:15 blir det presentasjon av utstillingen ved ROM og kunstnerne i FAT. 

Enkel servering av mineralvann og snacks. Vi avslutter ca. 19.  

Velkommen!