Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, foto: Moment Studio

Fredag 4. mars er det duket for første utgave av vår nye, digitale nettserie “Om og med ombudet”. Første gjest ut er Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen (foto: Moment Studio). Møtet vil finne sted på facebook, du finner arrangementet her!

Få en introduksjon om hva ombudet gjør og hva de kan hjelpe deg med. Send oss gjerne spørsmål på forhånd, til ida.freng@nhf.no.

Gjennom hele 2022 vil vi invitere ulike ombud til å gjeste denne serien, og målet er å ha et særlig fokus på hva det enkelte ombud kan hjelpe funksjonshemmede med på sitt felt.