NHF-ansatte og tillitsvalgte på stand med brosjyrer og plakater
Norges Handikapforbund har stand på Torvet i Arendal sammen med SAFO.

Der folk diskuterer funksjonshemmedes likestilling, må vi funksjonshemmede være med. Fra 14. august er Norges Handikapforbund til stede på Arendalsuka.

 

Arendalsuka er et årlig arrangement hvor politikere møter representanter for organisasjoner og næringsliv til hundrevis av debatter. I år handler flere av debattene om personlig assistanse, institusjonalisering og funksjonshemmedes mulighet til å utdanne seg, arbeide og reise. I de debattene er det viktig at vår stemme blir hørt; ingenting om oss uten oss!

– Vi kan bidra til at både debattanter og publikum reiser fra Arendal med litt mer kunnskap om funksjonshemmedes situasjon og litt klarere inntrykk av hva som mangler for at vi skal kunne delta i samfunnet som alle andre, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

BPA, arbeidsliv og samferdsel

Hun skal både være publikum og debattant på flere arrangementer under Arendalsuka, i likhet med andre tillitsvalgte i NHF. Debattene handler blant annet om brukerstyrt personlig assistanse, diskriminering i arbeidslivet og samferdsel.

Du kan høre representanter for NHF, noen av våre landsorganisasjoner, Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) eller Samarbeidsorganet for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) i blant annet disse debattene:

Kom og hils på oss!

Hvis du selv er i Arendal denne uka, kan du komme og hilse på oss på Torvet. Der har vi en stand hvor ansatte og tillitsvalgte møter medlemmer og snakker med andre som kan tenke seg å bli medlem eller vil vite hva NHF står for.