Ingrid Thunem og Tove Linnea Brandvik i høringssal
Ingrid Thunem (til venstre) og Tove Linnea Brandvik representerte henholdsvis Unge Funksjonshemmede og Norges Handikapforbund på statsbudsjetthøringen i Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: Bjarne Kristoffersen)

Stortingskomiteene har hatt høringer om statsbudsjettet. Norges Handikapforbund har påpekt hvor det trengs penger for å sikre funksjonshemmedes velferd og likestilling.

Budsjettforslaget som regjeringen la frem 6. oktober, vil gjøre det dyrere å være funksjonshemmet. Derfor har vi blant annet sagt til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget at egenandeler på helse- og omsorgstjenester må fryses, i tillegg til at habilitering og rehabilitering trenger å styrkes.

Les våre innspill til Helse- og omsorgskomiteen (pdf-lenke).

Nok en runde om aktivitetshjelpemidler

Grunnstønaden må også økes. De som kan kreve det, er politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen, som også har fått vår anbefaling om å rettighetsfeste funksjonsassistanse og ikke minst gi overslagsbevilgning til aktivitetshjelpemidler. I år som i fjor gikk potten til aktivitetshjelpemidler tom tidlig på vinteren, og mange funksjonshemmede aksjonerte foran Stortinget nylig for å øke potten betydelig.

Les våre innspill til Arbeids- og sosialkomiteen (pdf-lenke).

Les Handikapnytts artikkel om aksjonen for aktivitetshjelpemidler (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Nærskole for alle

Flere regjeringer har hatt en plan om at alle grunnskoler skal bli universelt utformet innen 2030. Det skjer ikke hvis regjeringen fortsatt lar være å sette av penger til det. Derfor har vi sagt til Utdannings- og forskningskomiteen at rentekompensasjonsordningen for skolebygg må gjeninnføres. Ordningen går ut på at kommuner får kompensert rentekostnader knyttet til investering i skolebygg.

Les våre innspill til Utdannings- og forskningskomiteen (lenke).

Her kan du høre nestleder Magnhild Sørbottens innlegg i komitehøringen:

Eldre bygg trenger heis

Kommunalkomiteen har fått innspill fra NHF om at regjeringen må følge opp stortingsvedtaket fra juni om en mer treffsikker bostøtteordning. Vi ber også om at heistilskuddet gjeninnføres med 100 millioner i friske midler fra 2024. Heistilskuddet gir støtte til montering av heis i eksisterende leilighetsbygg.

Les våre innspill til Kommunalkomiteen (pdf-lenke).

Vi vil reise

Alle må kunne reise kollektivt. Da må jernbanen bli universelt utformet. Det må også kollektivknutepunktene. Dette er blant våre innspill til Transportkomiteen. Vi krever dessuten at TT-ordningen styrkes.

Les våre innspill til Transportkomiteen (pdf-lenke).

Hør Magnhild Sørbottens innlegg i Transportkomiteen (ekstern lenke, åpnes i ny fane).