Er du den vi søker etter når vi skal opprette nye ressursteam i regionen?

Vil DU være med i vårt ressursteam?

Norges Handikapforbund Nord Vest skal bygge opp 3 ressursteam, og vi søker deg som har lyst til å bidra inn med dine erfaringer på følgende områder:

Team Universell Utforming:

Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt uu-team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner) som omhandler universell utforming og tekniske forskrifter. I tillegg ser vi at det er etterspørsel etter folk som kan delta på befaringer, og vi håper at dette også er noe du kan påta deg (i ditt nærområde). Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet.

Team Hjelpemidler/Bil:

Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt hjelpemiddel-team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner – evt. medieutspill) som omhandler hjelpemidler og bilsaker. Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet.

Team Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA):

Bli med i vårt BPA- team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være knyttet til å svare på henvendelser om BPA, jobbe fram støttebrev sammen med regionskontoret og delta på planleggingsmøter på viju. Du vil få en enkle opplæring på videokonferanse. Det viktigste for oss er ditt engasjement og din erfaringskompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det viktigste er at du har vilje og lyst til å bidra i team-arbeidet. I tillegg er det ønskelig at du er trygg på digital kommunikasjon. Kommunikasjonen i teamarbeidet vil skje på epost, telefon og videokonferanse.
Økonomi: Alle utlegg og kjøring vil bli dekket av NHF.
Din adresse, alder, kjønn og organisasjonstilhørighet spiller ingen rolle, så fremt du er tilsluttet Norges Handikapforbund.

Vi ser fram til å høre fra deg! Send en epost til nelly.torvik@nhf.no, eller ring: 46 80 98 73.