Gruppebilde av NHFs sentralstyre med busker i bakgrunnen
Bak, fra venstre: Styremedlem Stein Wilmann, forbundsleder Tove Linnea Brandvik, varamedlem Barbro Holmstad, styremedlemmene Martine Eliasson, Ann-Karin Pettersen (ansattrepresentant) og Karl Haakon Sævold. Foran fra venstre: NHFU-leder Gabriel W. Hoff, NHF-nestleder Magnhild Sørbotten, varamedlem André Krogstad, styremedlemmene Sadia Iqbal, Inger K. Svenning og Guri Anne Nesdal Egge. Geir Strømsholm, Marianne Knudsen og Lena Iren Horie var ikke til stede.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik ble gjenvalgt for en ny fireårsperiode. Se det nyvalgte sentralstyret i Norges Handikapforbund.

Styret ble valgt på NHF-landsmøtet 11. juni.

Forbundsleder

Tove Linnea Brandvik

Nestleder

Magnhild Sørbotten

Styremedlemmer

Guri Anne Nesdal Egge

Martine Eliasson

Sadia Iqbal

Geir Strømsholm

Inger K. Svenning

Karl Haakon Sævold

Stein Wilmann

Ann-Karin Pettersen er tidligere blitt valgt som ansattrepresentant.

Varamedlemmer til sentralstyret

Marianne Knudsen

André Krogstad

Lena Iren Horie

Barbro Holmstad