Torsdag 10. september vil Trondheim Pride vil sette fokus på hvordan det er å være skeiv, og i tillegg tilhøre flere minoriteter, som for eksempel religiøs, urfolksbakgrunn eller å ha en funksjonsnedsettelse. Hvordan kan vi bygge broer på tvers av minoritetsgrupper? Panelet er tenkt å legge vekt på like og ulike erfaringer blant folk med dobbel- og trippelminoritetsstatus.
Panelet består av:
– Begard Reza er generalsekretær for Salam, en organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for LHBTQI personer med muslimsk bakgrunn i Norge.
– Amir Hashami er Funkisaktivist fra Norges Handikapforbunds Ungdom
– Maria Puenchir er Funkisaktivist, kunstner, student og har urfolksbakgrunn.
– Elisabeth Stubberud er postdoktor ved NTNU og en av grunnleggerne av Garmeres
organisasjon for queer samer på tvers av landegrenser.
Panelet blir ledet av Fatuma Abdi, som sitter i Pride-House komiteen og har vært med å planlegge Trondheim Pride i år. Hun er svart og blind fra NHFU Trøndelag

Debatten skal være i Litteraturhuset i Trondheim 10. september fra 17.00-18.30

Se link til arrangementet