Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av koronapandemien. Hvordan påvirker det deg?

Del erfaringene dine ved å svare på en spørreundersøkelse om endringer i tjenestetilbudet under koronapandemien. Norges Handikapforbund er en del av denne spørreundersøkelsen sammen med Helsetilsynet og flere andre organisasjoner.

Som medlem får du en e-post med en lenke til spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er åpen til 15.september.

Resultatene av undersøkelsen skal bidra til læring, slik at tjenestene kan stå bedre rustet når det kommer nye smitteutbrudd, og Helsetilsynet og fylkesmennene får kunnskap om hvor det er viktigst å gjøre tilsyn.

Takk for at du bidrar med viktig informasjon!