Tove Linnea Brandvik og Anette Trettebergstuen ved siden av Lars Rovik Ødegård, som holder hedersprisen
Likestillingsminister Anette Trettebergstuen og forbundsleder Tove Linnea Brandvik overrakte NHFs hederspris til Lars Rovik Ødegård.

Lars Rovik Ødegård har vært en pådriver for funksjonshemmedes rettigheter siden 1970-tallet. For denne innsatsen tildeles han Norges Handikapforbunds hederspris for 2023.

Lars Rovik Ødegård er i dag spesialrådgiver i Norges Handikapforbund, hvor han tidligere blant annet har vært forbundsleder og generalsekretær. Han ble tildelt hedersprisen under åpningen av NHFs landsmøte på Scandic Hotel Asker fredag 9. juni.

– Noen er nødt til å brøyte vei og lage stier der stier ikke finnes, og det har du gjort. Det er vår jobb å tråkke bak deg i de nye stiene, sa  NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik da hun delte ut hedersprisen sammen med likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Juryen fremhever at Lars Rovik Ødegård har vært helt sentral i å tydeliggjøre at politikken om funksjonshemmede ikke skal handle om helse, omsorg og pleie, men om at vi funksjonshemmede må få innfridd vår rett til å bli likestilte samfunnsborgere med de samme rettighetene og pliktene som andre.

Lars Rovik Ødegård har bidratt til at mange av oss har fått ny innsikt, og ikke minst sagt klart og tydelig ifra til folk med makt og i avgjørende posisjoner om at noe må skje.

Han har også vært helt sentral i utviklingen av det internasjonale solidaritetsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner.

Første rullestolbruker som talte i Stortinget

Som aktiv politiker i Arbeiderpartiet og vararepresentant på Stortinget var Lars Rovik Ødegård den første rullestolbrukeren som talte i stortingssalen, og han innledet innlegget sitt på denne måten:

«La meg først få beklage at jeg sitter her nede i skjul for og med ryggen til presidenten. Eller forresten, det er vel egentlig ikke jeg som skal beklage dette. Dette har jeg for øvrig tatt opp i et eget spørsmål til Stortingets presidentskap. Nok om det!»

Han har blant annet vært leder av Bioteknologinemnda og Barnevernsnemnda og medlem av Verdikommisjonen, Hervikutvalget og Statens råd for likestilling for funksjonshemmede (da det fantes).

Lars Rovik Ødegård har tidligere mottatt YS’ likestillingspris, Kongens fortjenstmedalje og Stolthetsprisen.

NHFs hederspris skal gis til personer eller miljøer som på en særlig måte har utmerket seg ved å sette fokus på funksjonshemmedes likestilling i samfunnet. Blant tidligere mottakere av prisen finner vi forsker Lars Grue, SV-politiker Karin Andersen, idrettsutøver Birgit Skarstein og filmskaper Mari Storstein.

Lars Rovik Ødegård går av med pensjon etter sommeren, men bedyret i sin takketale:

– Det er ikke over med dette – engasjementet mitt er ektefølt, hjertevarmt og hodekaldt! Så lenge vi har ministre å slåss mot, vil jeg gjøre det, og så lenge vi har saker å slåss for, vil jeg gjøre det!

Han roste også engasjementet til medlemmene i Norges Handikapforbund, og minnet om at det er folka som til enhver tid utgjør organisasjonen.

– Kampen må føres videre, og ting tar tid, men vi gir oss ikke!

Fakta om Lars Rovik Ødegård

 • Leder av Norges Handikapforbund fra 1989 til 1995
 • Generalsekretær i Norges Handikapforbund fram til 2012
 • Leder av Bioteknologinemnda
 • Første møtende vara på Stortinget som bruker rullestol
 • Medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenestene
 • Medlem av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus
 • Medlem av Prioriteringsutredningen (Lønning II) – NOU 1997:18
 • Medlem av Livshjelpsutredningen ”Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende” – NOU 1999:2
 • Medlem av Omsorgsfinaniseringsutredningen ”Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenestene” – NOU 1997:17
 • Medlem av Verdikommisjonen
 • Nestleder i Forbrukerrådets styre
 • Medlem av Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
 • Medlem av Rådet for funksjonshemmede i Oslo
 • Leder og medlem av Atlas-alliansen – funksjonshemmedes rettighetsorganisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale sør
 • Leder av Barnevernsnemnda
 • Styremedlem i Nordiska Handikapförbundet

Alt om landsmøtet 2023 (lenke).