NHF har ansatt ny Likepersonkoordinator.

Hei!

Navnet mitt er Martine Eliasson, jeg er 28 år og er bosatt i Trondheim. Som fagbakgrunn er jeg sosionom og har en master i funksjonshemming og samfunn. Jeg har i høst blitt ansatt i en 50 % prosjektstilling som ny likepersonkoordinator i NHF. Prosjektet er sentralt, men jeg vil holde til på NHF Trøndelag sine lokaler. Målet for stillingen er at jeg skal løfte og styrke likepersonarbeidet. Jeg ønsker at vi skal bli et sterkt fellesskap der vi kan hente mot, kunnskap og trygghet, og at arbeidet er i tråd med NHFs strategi. Spesielt vil jeg vektlegge satsningsområdene; være der folk er, satse ungt, stå sammen, styrke og støtte hverandre og være synlige.

Likepersonarbeidet er viktig. Det er det som gjør oss til en medlemsorganisasjon. Men dog er det mye ustruktur rundt dette arbeidet i dag. Vi har ingen oppfølging av likepersonene og vi forventer at de skal bruke sin tid på å rapportere inn aktiviteter som de ikke får økonomisk støtte for. Vi har for mye byråkrati som slukker gnisten til likepersonene. Likepersonarbeidet blir ofte satt til siden av det politiske arbeidet vi gjør i NHF. Vi henger ikke med i tiden. Beskrivelsene av likepersonarbeidet er tvetydig og vanskelige å forstå. Likepersonene er bortgjemte og de har ikke et nettverk hvor de kan snakke sammen. Min oppgave blir nå rydde opp i likepersonarbeidet og strukturere det ustrukturerte.

Jeg ønsker å skape en helhetlig ramme rundt likepersonarbeidet. Arbeidet må fornyes og være i tråd med det andre vi jobber med i NHF. Det vil styrke likepersonarbeidet om vi får flere likepersoner med dobbeltminoriteter. Dette fordrer kompetanseheving og godkjenning av nye likepersoner. Vi må også ha likepersoner som er synlige, slik at vi kan bruke likepersonarbeidet til rekruttering av nye medlemmer. I tillegg vil det være vesentlig å være med i den digitale trenden, samt etablering av samarbeid med andre organisasjoner vil styrke likepersonarbeidet. Det som vil bli viktig med dette arbeidet er at likepersonene skal føle seg ivaretatt og verdsatt som en viktig del av NHF.

Dette vil ikke være et enpersonsprosjekt. Vi må jobbe sammen hvis vi skal kunne løfte likepersonarbeidet opp og være fremtidsrettet. Jeg har tro på at med kombinasjon av personlig kontakt og nye digitale løsninger kan vi fremme likepersonarbeidet i NHF. Ta gjerne kontakt med meg hvis du har innspill om hvordan vi kan løfte frem vårt skjulte gull – nemlig likepersonarbeidet.

Vennlig hilsen
Martine Eliasson
Likepersonkoordinator
martine.eliasson@nhf.no
Mobil: 97 14 65 83