26 år gamle Jørgen Wien fra Raufoss tiltrådte 15. januar som ny organisasjonskonsulent ved Norges Handikapforbunds regionkontor på Innlandet. Det betyr at teamet på Innlandet er fulltallig igjen, etter at regionkontorleder Jorun Granberg har styrt skuta alene i noen måneder.

Jørgen er født på Gjøvik og oppvokst på Raufoss, men har de siste 7 årene bodd i Oslo og i Bosnia-Hercegovina. Han har en mastegrad i sosialantropologi, med masteroppgave om interetniske relasjoner blant unge i Bosnia-Hercegovina. I tillegg har han organisasjonserfaring fra den Internasjonale kommisjonen for savnede og fra Den Norske Ambassaden i Sarajevo.

Jørgen Wien
Her er hva Jørgen selv har å si etter en drøy uke ved kontoret på Gjøvik:

Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å jobbe i Norges Handikapforbund, og i tillegg på Innlandet hvor jeg selv opprinnelig kommer fra. Det er både med iver og en god dose ydmykhet jeg tar fatt på jobben, og der jeg har en del organisasjonserfaring og erfaring med diskriminerte grupper, så har jeg foreløpig ikke den bredeste kunnskapen om handikappedes situasjon og aktuelle saker. BPA, universell utforming og hjelpemidler er alle relativt nye temaer for meg, men jeg merker allerede at kan mer nå enn da jeg begynte i jobben for 9 dager siden. Regionkontorleder Jorun har også tatt meg veldig godt i mot og svarer villig vekk på spørsmålene som dukker opp.

Jeg har satt meg inn i NHFs strategi for 2017 – 2021, og jeg gleder meg stort til å jobbe med implementeringen av denne. Et av satsingsområdene som står meg nært er det at NHF nå skal satse ungt, og som organisasjonskonsulent er en viktig del av jobben å følge opp unge medlemmer. Forhåpentligvis kan vi også klare å rekruttere flere unge i tiden fremover. Videre skal vi også være der folk er, og dette er noe som inspirerer meg. Som sosialantropolog er jeg overbevist om at det er i møte og samtale med mennesker i deres dagligdagse situasjoner at man på best måte får innsikt inn i deres situasjon, ikke på kontoret.

Et tredje tema som er viktig for meg er arbeidet med å endre holdninger. Er det noe jeg har erfart i arbeidet med unge i etnisk splittede samfunn er det at fordommer og negative holdninger alltid har rot i mangel på kunnskap, utdaterte tankemønstre og feilinformasjon. Nettopp av denne grunn er det viktig å møte fordommer med kunnskap og fakta, og på den måten vise at de diskriminerende holdningene som mange funksjonshemmede fortsatt opplever er både ødeleggende og rett og slett basert på feil. Til sist vil jeg si at alle, og spesielt unge, som ønsker å engasjere seg i NHF Innlandet ikke må nøle med å ta kontakt med meg, enten på tlf: 90 72 49 29 eller på epost: jorgen.wien@nhf.no.