Bilde av en mobiltelefonskjerm som viser hvilken informasjon om tilgjengelighet du kan få i Ruter-appen. Ledelinje, underlag, plattformbredde, helning og tilgang til stoppested er listet opp.
Du kan selv velge hva du vil vite mer om i Ruter-appen.

Ruter har nå oppgradert sin informasjon om tilgjengelighet ved bussholdeplasser. I Ruter-appen kan du nå lettere vurdere hvor tilgjengelig en holdeplass er når du skal velge reiserute.

Kartlegging av holdeplasser

I løpet av de siste årene har Ruter kartlagt alle bussholdeplasser i Oslo og en del i Akershus. De har blant annet sett på kvalitet på ledelinjer og underlag, plattformbredde og helning, hvor enkelt det er å komme seg til holdeplassen og når holdeplassen sist ble kartlagt.

Du skal selv kunne tilpasse hvilken informasjon du ønsker å se, basert på dine behov og preferanser. Ut fra dette skal det blir enklere å vurdere holdeplassens tilgjengelighet.

Slik går du frem i Ruter-appen

1. Tilgjengelighetsinformasjonen er ikke noe du trenger å skru på – den vises
automatisk til alle.
2. Når du søker på en reise med buss, kan du lese mer om holdeplassen ved å trykke på
«Tilgjengelighet».
3. For å tilpasse informasjonen du ser om hver holdeplass, gå inn på profilen din og finn
«Tilgjengelighet» i menyen.

Bilde av av en mobiltelefonskjerm som viser Ruter-appen og hvor du finner informasjon om tilgjengelighet når du søker opp din reise.

Bilder viser hva slags informasjon du får opp i Ruter-appen, når du velger stoppested. For eksempel om det er ledelinje der og hvor bratt det er.

Målet med denne tjenesten er at flere skal kunne reise selvstendig og trygt. Siden tjenesten er ny, vil Ruter gjerne ha innspill. Dersom du har tilbakemeldinger du ønsker å formidle kan du kontakte ruter gjennom appen eller bruke kontaktskjema på kontakt.ruter.no.

Hva skjer med andre stasjoner?

T-banestasjonene er kartlagt av Sporveien, og Ruter jobber med å få denne informasjonen inn i appen. Trikkeholdeplassene er foreløpig ikke kartlagt, men Ruter har planer om å gjøre det.