Hva er egentlig universell utforming og hvorfor er det så viktig? Vi har nå lansert nye nettsider for å gi deg mer utfyllende informasjon om universell utforming og hvorfor dette er helt grunnleggende for å oppnå målet om et likestilt samfunn.

En utforming av samfunnet som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen sikrer like rettigheter. Det gir løsninger for alle av god kvalitet – løsninger som er funksjonelle, brukervennlige og uten hindringer. Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. 

På våre nye nettsider om universell utforming finner du blant annet verktøy som er nyttige å bruke i vårt påvirkningsarbeid for likestilling og et universelt utformet samfunn.  

Les mer her.