– NHF sentralt

Hvordan kan vi bygge ned barrierene som hindrer funksjonshemmede i å delta i arbeidslivet? Gjennom SAFOs samarbeid med FFO, Unge Funksjonshemmede og Arbeids- og Sosialdepartementet tilbyr vi nå webinar for arbeidsgivere.

Omfattende utenforskap

Bare 40 % av alle funksjonshemmede er i arbeid og hele 105 000 står ufrivillig uten jobb. I et land med 5 millioner innbyggere står …

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg …

Vi er alle inne i en krevende tid med smitte, restriksjoner på aktiviteter og stengte møteplasser. Vi ønsker derfor å skape en digital møteplass der du kan innhente inspirasjon og få motivasjon i en annerledes hverdag.

Norges Handikapforbund inviterer alle foresatte og andre som har barn i sin omgangskrets til gratis foredrag med psykolog Monica …

Som følge av myndighetenes forbud mot større møter og arrangementer anbefaler Norges Handikapforbund at alle organisasjonsledd gjennomfører årsmøtene gjennom alternative møteformer i 2021. Det finnes mange muligheter for å gjennomføre årsmøter digitalt, men de kan også gjennomføres per E-post eller telefon.

På denne siden vil dere finne gode tips om alt fra vurdering av årsmøteform til …

I midten av januar ble medlemskontingenten sendt i posten til alle våre medlemmer. Også du som var med i fjor uten å betale, fikk kontingenten tilsendt i håp om at du vil være med oss igjen i år.

Hos oss kan du engasjere deg i og jobbe aktivt med de viktige sakene du brenner for. Du …

Alle NHFs regioner, landsforeninger og lokallag kan søke prosjektmidler innen helse og forskning hos Stiftelsen DAM (tidligere «ExtraStiftelsen»). De større søknadene går via og koordineres sentralt av NHF. Nedenfor kan du lese om de ulike søknadsfristene.

For mindre prosjekter med et budsjett opp til kr 30.000,- kan du søke støtte gjennom ordningen Ekspress, som har søknadsfrist …
Fra og med 4. januar er servicetorgets åpningstider på telefon mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00–13.00. Torsdager holder servicetorget stengt, og verken telefon eller e-post besvares denne dagen. Telefonnumrene til alle våre ansatte ligger tilgjengelig her: https://nhf.no/om-oss/organisasjonen/administrasjonen/ Servicetorgets telefonnummer er 24 10 24 00. Send gjerne e-post til servicetorget@nhf.no om du ikke finner informasjon på våre …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen