– NHF sentralt

Hva er egentlig universell utforming og hvorfor er det så viktig? Vi har nå lansert nye nettsider for å gi deg mer utfyllende informasjon om universell utforming og hvorfor dette er helt grunnleggende for å oppnå målet om et likestilt samfunn.

En utforming av samfunnet som …

Etter høstens valg er en ny regjering i emning. Slik det ser ut akkurat nå, vil den bli bestående av Ap og Sp. Regjeringsplattformen er førende for regjeringens politikk, og er dermed avgjørende for hvilke saker den forplikter seg til. Vi har gitt våre innspill på veien.

Gjennom de siste to årene har vi jobbet hardt …
I september er det Stortingsvalg, og vi skal stemme på hvem som skal styre landet vårt de neste fire årene. Valget har helt konkrete resultater i form av hvem som får bestemme retning, prioriteringer og hvilke grep som skal gjøres framover. Valgkampen, og senere regjeringsforhandlingene, er også er en god og viktig anledning til å …
Vi søker etter gode formidlere som har lyst til å være våre synlige frontfigurer i likestillingskampen. Bli med i vår egen funkisbande! Norges Handikapforbund jobber hver dag for likestilling og for et samfunn for alle. Nå skal vi gang med en ny og viktig satsing for å endre folks holdninger – og vi trenger deg som …

Regjeringen har kommet med forslag til endringer i Bilstønadsforskriften, og NHF har sammen med FFO avgitt høringssvar. Vi mener forslaget vil svekke retten til nødvendig transport.

Bilstønadsordningen er av helt avgjørende betydning for våre muligheter til å delta i samfunnet på linje med andre. Vi mener departementets forslag betyr innstramninger og ikke kun presiseringer av dagens …

Saken vår har stått på politikernes dagsorden flere ganger i det siste, både i Stortinget og regjeringen, og i forbindelse med partienes landsmøter. Regjeringen imponerer ikke, men vi ser at vi setter stadig større fotavtrykk i politikken.

Lite offensiv likestillingsredegjørelse, men med ett lyspunkt Tirsdag denne uka presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja regjeringens årlige likestillingsredegjørelse. Redegjørelsen …

Hvordan kan vi bygge ned barrierene som hindrer funksjonshemmede i å delta i arbeidslivet?

Omfattende utenforskap

Bare 40 % av alle funksjonshemmede er i arbeid og hele 105 000 står ufrivillig uten jobb. I et land med 5 millioner innbyggere står over 100 000 i arbeidsfør alder og banker på døra til arbeidslivet, men blir møtt av potensielle arbeidsgivere …

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen