Kjære leser! I helgen hadde regionen vår sitt årsmøte.

Vi møtte digitalt denne gangen, som så mange andre i denne merkelige tiden.

Ikke bare fikk vi prøvd våre tekniske kunnskaper, vi fikk også valgt nytt styre! Det nye styret består av:

– Leder Olav Amund Myklebust
– Styremedlem Anne Pia Nygård
– Styremedlem Leif Elde
– Styremedlem Severin Minime- Brunes
– Styremedlem Olea Kvalsvik
Vara:
1. Vara Lene Mathea Hetle
2. Vara Geir Mandelid
Som dere kanskje ser, så har Per Einar Honstad valgt å fratre som leder. Vi kan selvsagt ikke legge ut en slik melding uten å si: Takk Per Einar Honstad for den flotte jobben du har gjort som leder gjennom mange år! Det har vært en ære å arbeide sammen med deg! Og: Takk Olav Amund Hjeltereie Myklebust for at du takket ja til å ta på deg oppdraget som ny leder! Vi gleder oss til å ta fatt på en spennende periode, sammen med deg