NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag.

I tillegg til dette har NHF Oslo eget lokallag av Norges Handikapforbund Ungdom samt regionens eldste lag som dekker hele Oslo, Handikaplaget Aktiv.

Bydelslag

NHF Alna ved leder Søren Kjendlie
tlf 22 32 68 80/950 63 344, e-post soren.kjendlie@getmail.no

NHF Bjerke ved leder Else Thune
tlf: 22 65 74 46, e-post: elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene
Dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

NHF Ullern ved leder Steinar Hammerstad
tlf: 2250 65 13, e-post: annkarin.fronth@getmail.no

NHF Vestre Aker ved leder Elsa Oterhals
tlf 22 49 25 51/988 21 716, e:post:epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke finner i denne oversikten? Ta kontakt med regionkontoret på telefon 22 02 14 20, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund Ungdom Oslo ved leder Tamarin Varner
tlf: 99 37 66 36, epost: tamarin.varner@gmail.com

Lokale landsforeningslag

ALF Oslo (Arbeidsmiljøskade) ved leder Geir Werner
tlf: 92 82 06 75, e-post: alf.oslo@nhf.no

HBF (Handikappede barns foreldre) ved leder Rikke Danielsen
tlf: 90 58 51 37, e-post: rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskade) ved leder Marianne Graham Hjelmen
tlf: 92 65 26 73, e-post: marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus (amputerte) ved leder Arve Birkely
tlf: 92 26 33 44, e-post: arge@altiboxmail.no

LFN Oslo (nakkeskade) ved leder Turid Monsen
tlf: 22 68 20 52/90 50 55 85, e-post: turid.monsen@getmail.no

LFPS Oslo (polio) ved leder Phuoc Tan Le
tlf: 41 69 71 17, epost: phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slagrammede) ved leder Odvar Jacobsen
tlf: 90 74 85 21, epost: odvar.jacobsen@bama.no

LKB Oslo (kvinner med bekkenløsningsplager) ved leder Evelyn Bakelund
tlf: 67 07 83 37/41 25 58 81, e-post: ebaklund@yahoo.no

Landsforeninger uten lokallag i Oslo

NASPA ved leder Jarle Sterner
tlf: 920 28 277, epost: naspa@nhf.no

AMC ved leder Monica Haugen
tlf: 41 21 83 57, epost: leder@amc-foreningen.no

Aktivitetslag

Handikaplaget Aktiv ved leder Ole Kristian Iversen
tlf: 91 36 07 70, epost: hl.aktiv@getmail.no