Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2023:

Leder:

Karl Haakon Sævold
Tlf: 901 88 258
khs@live.no

Nestleder:

Sadia Jabeen Iqbal
Tlf: 482 41 594
sadia.j.iqbal@gmail.com

Styremedlemmer: 

Ingrid Njerve
Tlf: 95 83 38 25
Ingrid.njerve@gmail.com

Øyvind Gerhardsen
Tlf: 993 99 346
oyvindger@yahoo.no

Jan Tore Berg
Tlf: 917 13 458
jan.tore.berg@getmail.no

Inger-Lise Kristiansen
Tlf: 906 05 485
gorgeline@hotmail.com

Elan Morgan
pantheramorag@gmail.com

Varamedlemmer:

Hans Jørn Næss
Tlf: 91 10 01 00
hjn@kapital.no

Lilli-Ann Stensdal
Tlf: 932 63 383

Rina Wesenberg
Tlf: 92229117
catharinajuli@yahoo.no

Regionkontorleder:

Bianca Bernhoft Løkkeberg
Tlf: 416 33 303
bianca.lokkeberg@nhf.no