Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2021:

Leder:

Magnhild Sørbotten
Tlf: 916 12 875
magnhild7@gmail.com

Nestleder:

Karl Haakon Sævold
Tlf: 901 88 258
khs@live.no

Styremedlemmer: 

Sadia Jabeen Iqbal
Tlf: 482 41 594
sadia.j.iqbal@gmail.com

Gunjit Pahil
Tlf: 22 61 84 82
gunjitpahil@gmail.com

Øyvind Gerhardsen
Tlf: 993 99 346
oyvindger@yahoo.no

Ingrid Njerve
Tlf: 958 33 825
Ingrid.njerve@lars.no

Svein Grutle
Tlf: 915 48 240

Varamedlemmer:

Hans Jørn Næss
Tlf: 911 00 100
hjn@kapital.no

Inger Lise Kristiansen
Tlf: 906 05 485
gorgeline@hotmail.com

Jan Tore Berg
Tlf: 917 13 458
jan.tore.berg@getmail.no

Regionkontorleder:

Jørgen Foss
Tlf. 22 02 14 20
jorgen.foss@nhf.no