Torsdag 16. desember kl. 10.00 leverte BPA-utvalget sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00
BPA-utvalgets mandat var å utrede BPA-ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov. Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA-ordning, og fire av utvalgets medlemmer, Tove Linnea Brandvik (SAFO), Sverre Fuglerud (FFO), Vibeke Marøy Melstrøm (ULOBA) og Sonja Tobiassen (brukerrepresentant) presenterte sitt syn på arbeidet og løsningene som foreslås, i et eget digitalt møte samme dag.

Du kan se opptak av informasjonsmøtet med Brandvik, Fuglerud, Melstrøm og Tobiassen her:
https://events.webcast.no/uloba/Xto4DRwuhkht6MwYZejC/Tif2hCqJBRVE4zhBgRcT