Etter flere befaringer og utprøving av midlertidig løsning skal de nå omsider bli mulig å bruke de nye øybåtene uten assistanse ved om bord- og avstigning.

De nye øybåtene er satt i trafikk, og bestillingen var at de skulle være helt universelt utformet. Dessverre gjorde reiserestriksjoner under corona at man ikke fikk vært på fysisk ferdigbefaring, og en feil ved rampen- som ble altfor bratt- ble ikke oppdaget før ved levering. NHF Oslo påpekte dette ved en befaring allerede i februar, og har purret på løsning ved flere anledninger siden det. I midten av juni var NHF Oslo, sammen med Blindeforbundet på ny befaring for å se på en midlertidig løsning. Vi fant i samarbeid med Ruter og operatør Boreal flere forbedringsmuligheter, og nå skal den midlertidige løsningen produseres og monteres snarest råd. Befaringen ser du video fra her! (Foto og redigering: Ola Harald Svenning)

– Vi synes arbeidet med å skaffe en midlertidig løsning har tatt i overkant lang tid, sier regionkontorleder Jørgen Foss, som har fulgt prosessen tett.

Den midlertidige løsningen skal brukes i år, før båtene skal utbedres permanent og dermed oppfylle kravene til universell utforming fra neste år. Denne skal i følge representanter i Ruter være på plass før sesongen starter neste år.

-Vi forventer at de prioriterer dette arbeidet, slik at vi fra neste år har en optimal, universelt utformet løsning, sier Foss.

Den midlertidige løsningen for resten av årets sesong har det blitt sendt hastebestilling på, og løsningene monteres fortløpende etter hvert som de blir ferdige. Det blir levert en rampe uke 26, en i uke 27, og totalt 4 ramper skal etter planen være levert i løpet av den andre uken i juli (11-15.7).

(NB- det går an å komme seg om bord med dagens løsning- men man må være forberedt på at man kan/vil trenge assistanse, for den eksisterende løsningen er for de fleste svært utfordrende. Vi har klart å komme av og på med både manuell og elektrisk stol, men med støtte av minst to personer på sistnevnte.)