Bilde av programleder i NRK Østlandets nyhetsstudio som introduserer saken om kritikk av Pasientreiser. Til høyre ser vi bilde av Amir Hashani som venter på en taxi fra Pasientreiser.
Foto: NRK TV

Siden desember i fjor har både pasienter og fysioterapeuter i Oslo opplevd at Pasientreiser skaper hindringer for tilgangen til god og effektiv pasientbehandling, på grunn av stadige forsinkelser eller uteblitt transport.

NRK har nå laget sak om problemene, hvor NHF Oslo-medlem Amir Hashani forteller om sine erfaringer. Den kan du se her. Innslaget begynner ca. 5 minutter og 20 sekunder ut i sendingen. Du kan også lese saken på nrk.no. 

Brev til helseforetaket

Mange pasienter ankommer altfor sent til sine avtalte behandlingstimer fordi pasienttransporten ikke leverer i tide.

Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Oslo (SAFO Oslo), Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo) og Norsk Fysioterapeutforbund, region Osloområdet (NFF Oslo), skrev i mars brev til Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo
universitetssykehus, for å be om at det tas umiddelbare grep for å bedre situasjonen.

– I alt for mange tilfeller blir pasientene ikke hentet i det hele tatt. Vi har eksempler på pasienter som mistet halvparten av behandlingene sine i februar, sier leder i SAFO Oslo, Magnhild Sørbotten. – Folk mister nødvendig behandling. I noen tilfeller er det vanskelig for fysioterapeuten å igangsette behandling som krever at pasienten er tilbake dagen etterpå – fordi man rett og slett ikke vet om Pasientreiser klarer å få levert pasienten neste dag.

Regionleder i NHF Oslo, Karl Haakon Sævold, mener situasjonen er uakseptabel.

-Pasientene som rammes mest er de som ikke klarer eller kan komme seg fram på annen måte – ofte kan det være de som har mest behov for behandlingen. Særlig rammer dette funksjonshindrede, barn og eldre.

Det er sendt inn utallige klager og avviksmeldinger, og saken er tatt opp med Pasientreiser, uten at dette ser ut til å bedre situasjonen.

Frustrerte fysioterapeuter

At mange pasienter kommer altfor sent fordi Pasientreiser ikke fungerer etter hensikten, bekreftes av Kristin Bakkeli, styremedlem i NFF region Osloområdet og avtalefysioterapeut i bydel Bjerke. – Dette skjer selv om vi bestiller henting flere dager i forveien, med forutgående varsling på 30-40 minutter, sier Bakkeli. Problemene oppstår også på dager med helt normalt vær og føreforhold.

Når Pasientreiser ikke leverer pasienten, er det fortsatt en time det skal betales for. En del fysioterapeuter mener det er uetisk å legge denne regningen på pasienten, og tar belastningen selv. Helfo kan selvfølgelig heller ikke belastes for det de normalt
dekker av timen. Dermed blir situasjonen at pasienter og fysioterapeuter faktisk betaler også økonomisk fordi helseforetakets pasientreisesystem ikke leverer. I tillegg er det alvorlig at timer det er lang ventetid for å få, både hos fysioterapeuter og på sykehus, blir stående ubenyttet.

Lang ventetid også på returreiser

Den etablerte hentefristen på 45 minutter som Pasientreiser opererer med, brytes også. -Vi får rapporter om sykehusavdelinger der personalet må sitte på overtid for å vente på at returen til Pasientreiser skal komme, sier Sørbotten.

Både SAFO og NHF Oslo har fått mange tilbakemeldinger fra funksjonshindrede som forteller at de i møtene med helseforetakets pasientreiser opplever å bli kategorisert som mindre viktige og verdifulle mennesker. – Når returen ikke kommer i tide medfører det at pasienter ofte ikke rekker tilbake til skoletimer, arbeidsplass, eller andre viktige avtaler. Også den allerede etablerte hentefristen stjeler arbeidstid og skoletimer fra de som skal på jobb eller skole. Det bidrar til at funksjonshindrede anses som mindre stabile arbeidstakere og at funksjonshindrede elever får mindre ut av skoledagen, sier Sævold.

Helseforetaket beklager

I svaret på brevet beklager Pasientreisers avdelingsleder ved OUS, Egil Johannessen, at pasienter mister deler eller hele timer til behandling. Han sier de fleste oppdragene går slik de skal, og at deres registrerte avviksprosent for desember 2023 og januar og februar 2024 er på 1,3%.

SAFO Oslo-leder Magnhild Sørbotten sier det reelle tallet sannsynligvis er mye høyere. – Svaret fra Pasientreiser viser at de tror at alle reiser det ikke er sendt klage på går helt fint. Vi vet jo av erfaring at klagetrøttheten er ganske stor, så de 1,3 % er bare toppen av isfjellet. Klageskjemaet burde være enklere enn det er i dag, da kunne Pasientreiser få en mer reell oversikt over hvor omfattende problemene er.