NHF får jevnlige tilbakemeldinger om at ordningen med pasientreiser er vanskelig. Det er høy egenandel på korte turer, lang ventetid på returreise, noen ganger kronglete å ta med ledsager, man opplever lange slitsomme turer med overganger, samkjøring og utilstrekkelig tilskudd til overnatting. Dette er noen av flere innspill vi vil gi i den pågående høringen på endringer i Pasientreiseforskriften.

Husk at behandleren din kan rekvirere egen transport til deg og bestille hjelp til å komme deg inn og ut av egen bolig hvis du har behov for dette.

Pasientreiser har nylig gitt ut en Serviceerklæring som bl.a. har mål om kortere ventetid. Her sier de at du kan regne med å vente inntil 45 minutter på pasientreiser.  Hvis reisen din varer over 45 minutter, bør ikke ventetiden overstige reisetiden din. Hvis reisen din varer over to timer, bør ikke ventetiden overstige tre timer.
Serviceerklæring – Pasientreiser HF

Pasientreiser skal nå teste ut en ny selvbetjeningsløsning på Helsenorge slik at pasienter kan bestille reise selv.  Planen er å ha den nye selvbetjeningsløsningen klar i løpet av 2025. Der kan en få en reiseattest fra behandler eller lege slik at man selv kan bestille en rekvirert reise på Helsenorge, eller reise til behandling med bil, og få reiseutgiftene sine dekket i etterkant.

Vi vil gjerne høre din erfaring. Har du eksempler på gode eller dårlige episoder med Pasientreiser, så send epost til vår interessepolitiske rådgiver Kristian Lian på epost: kristian.lian@nhf.no