Regjeringens handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede får slakt av funksjonshemmede selv. Planen kalles ambisjonsløs og et skamløst politisk bidrag til utenforskap.

Ingen nye satsinger for å hindre diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Ingen erkjennelse av alvoret i situasjonen.

Dommen fra funksjonshemmedes organisasjoner er hard, etter at regjeringen lanserte sin handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede 3. desember. Planen skal inneholde tiltak for å sikre likestilling av funksjonshemmede og svare ut regjeringens strategi «Et samfunn for alle».

Kritikken mot planen går ut på at den først og fremst inneholder enkelttiltak som allerede er igangsatt, flere er til og med avsluttet og ikke minst  – den inneholder først og fremst tiltak som ligger innenfor et ordinært forvaltningsansvar, og som ikke kan ansees å være noen reell satsning.

“Hvor ble det av den hardcore rettighetspolitikken likestillingsministeren lovet oss?” skriver Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes fellesorgaisasjon og Unge Funksjonshemmede i en felles pressemelding om planen.
Klikk her for å lese den felles pressemeldingen på SAFOs nettsider.

“… et skamløst politisk bidrag til fortsatt utenforskap, særomsorg og usynliggjøring…” skriver NHF-nestor Lars Rovik Ødegård i et leserinnlegg til medlemsmagasinet vårt, Handikapnytt.
Klikk her for å lese Lars Ødegårds innlegg.