Foto: Canva

I Oslo kommune er det en egen TT-forskrift som regulerer hvordan ordningen skal fungere. Prisen på en TT-tur og antallet turer bestemmes i hvert års Oslo-budsjett.  Andre regler er fastlagt i Oslos TT-forskrift, for eksempel:

  • hva som skal til for å få TT-kort
  • hvor lenge kortet varer
  • muligheter til å bruke kortet ut av kommunen
  • hva som er TT fritidsreiser og hva som er TT faste reiser
  • vilkår for å få fast sjåførgruppe på faste reiser (til avlastning/ støttekontakt, videregående skole, spesialbarnehage, aktivitetsskole, voksenopplæring og dagtilbud som erstatter arbeid)
  • hvem som kan søke tilleggsreiser og hvem som kan ha med ledsager
  • ditt ansvar for TT-kortet og muligheten til å trekke kortet tilbake

Nå har byrådsavdelingen bestemt at denne forskriften skal fornyes.

NHF Oslo mener bl.a. at varigheten på kortet må økes, spesielt når det er åpenbart at folk har en livslang funksjonsnedsettelse. Vi oppfatter at det også er instanser i kommunen som ønsker å redusere reisemuligheten med TT for folk som er over 67 år og bor i bydeler der de kunne ha brukt rosa busser i stedet for TT. Vi ønsker dine tilbakemelding på ting som kan forbedres i TT-ordningen. spesielt ønsker vi tilbakemeldinger fra folk som er over 67 år og bor i bydeler med rosa busser:

  • hva er det som avgjør om du velger TT eller rosa busser?
  • selv om rosa busser er langt billigere for deg enn en TT-tur, er det noe som gjør at du må velge TT, selv i det tidsrommet rosa busser kjører og til adresser rosa busser kjører til?

Vi er takknemlige for alle  innspill og tilbakemeldinger. Skal de ha konsekvenser for vårt svar til kommunen, må vi ha din beskjed før kl 13.00 onsdag 20. oktober.

Ta kontakt med NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten på epost magnhild7@gmail.com eller ring henne på 916 12 875.

Tekst: Magnhild Sørbotten