Jon Ivar Nygård holder tale foran stor glassvegg
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har fått spørsmål om de utilgjengelige fjerntogene fra flere stortingspolitikere. (Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet)

De nye fjerntogene som Norske tog har kjøpt, er ikke universelt utformet. Flere stortingspolitikere stiller samferdselsministeren kritiske spørsmål om bomkjøpet til 17 milliarder.

Togene som Norske tog skryter av på nettsiden sin, og som de påstår er «universelt tilgjengelige», har for høye gulv til at rullestolbrukere kan trille om bord, og det er heller ikke mulig for rullestolbrukere å komme seg fra vogn til vogn.

Det betyr blant annet at:

  • Barn i rullestol og barn med foreldre i rullestol kan ikke leke med andre barn i familievogna.
  • Rullestolbrukere på jobbreise får ikke tatt arbeidsøkter i den rolige komfortvogna.
  • Barn i rullestol på skoletur risikerer å sitte adskilt fra vennene sine.

Slik skal det selvsagt ikke være!

Nå har stortingsrepresentanter fra både Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre stilt spørsmål som samferdselsminister Jon Ivar Nygård må besvare.

Høyre minner om tidligere løfter

Liv Kari Eskeland (Høyre) spør:

«Norske tog har inngått kontrakt om innkjøp av nye fjerntog.

Til tross for tidligere lovnader fra Norske tog om universell utforming, har de valgt en løsning med to trinn for på/avstigning. Hvordan kan statsråden være fornøyd med at det norske togtilbudet ikke vil være universelt utformet de neste 40 årene?»

Les hele spørsmålet fra Liv Kari Eskeland (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

SV påpeker annenrangs løsning for rullestolbrukere

Mona Fagerås (SV) spør:

«Ønsker regjeringen seg et fjerntogtilbud som er mulig for all å bruke på lik linje, eller må rullestolbrukere fortsette å få en annenrangs-løsning hvor de alltid vil måtte være avhengig av assistanse ved på- og avstigning?»

Les hele spørsmålet fra Mona Fagerås (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Kristelig folkeparti etterlyser tilgang til familievogn

Olaug Bollestad (KrF) spør:

«Er statsråden fornøyd med at Norske tog ikke har stilt trinnløs adkomst til togene som et «skal-krav» i anbudsprosessen for nye fjerntog, og hva tenker statsråden om at barn i rullestol ikke vil ha tilgang til familievognene på nye tog?»

Les hele spørsmålet fra Olaug Bollestad (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Fremskrittspartiet minner om Støres tidligere engasjement

Morten Stordalen (Frp) spør:

«Morten Stordalen (FrP): Hva er statsrådens gode begrunnelse for at de nyeste toginnkjøpene til fjerntogstrekningene ikke er universelt utformet i tråd med hva blant annet Jonas Gahr Støre etterspurte i sitt spørsmål til daværende samferdselsminister Hareide i 2020?»

Les hele spørsmålet fra Morten Stordalen (ekstern lenke, åpnes i ny fane)

Venstre ber statsråden ta grep

André N. Skjelstad (Venstre) spør:

«Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at vi får en jernbane som er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at de får et jernbanetilbud på lik linje med alle andre, også på fjerntogstrekningene i Norge?»

Les hele spørsmålet fra André N. Skjelstad (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Vi krever tog for alle

De nye fjerntogene kommer til å kjøre på norske jernbanestrekninger i 40-50 år. Alle må kunne få det samme togtilbudet, nå og i fremtiden.

Derfor følger vi spent med på hva samferdselsministeren svarer, og vi forventer at regjeringen sørger for å stoppe diskrimineringen av funksjonshemmede togpassasjerer.

Det er også budskapet til forbundsleder Tove Linnea Brandvik i denne videoen:

Du kan også se og dele videoen på Facebook (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Les mer:

Debattinnlegg på altinget.no: “Norske tog stenger passasjerer ute” (ekstern lenke, åpnes i ny fane)

Nyhetsartikkel i Handikapnytt: “Ingen spor av lavgulv i nye tog” (ekstern lenke, åpnes i ny fane)

Nyhetsartikkel i TV2: “Ekskluderes fra store deler av nye milliardtog” (ekstern lenke, åpnes i ny fane).