Hvordan kan vi bygge ned barrierene som hindrer funksjonshemmede i å delta i arbeidslivet?

Omfattende utenforskap

Bare 40 % av alle funksjonshemmede er i arbeid og hele 105 000 står ufrivillig uten jobb. I et land med 5 millioner innbyggere står over 100 000 i arbeidsfør alder og banker på døra til arbeidslivet, men blir møtt av potensielle arbeidsgivere som stort sett ser begrensninger i stedet for muligheter. Som ser feil med folk i stedet for å rette fokus mot hvordan arbeidslivet og samfunnet for øvrig stenger en stor gruppe ute.

I forrige uke kunne vi lese i Handikapnytt om ny forskning fra OsloMet, som viser at rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobber som jobbsøkere som ikke er funksjonshemmet. Forskerne som gjorde disse funnene, sendte inn fiktive søknader på 600 stillinger. Til hver stilling sendte de to søknader med noen dagers mellomrom – én hvor søkeren nevnte rullestolen i en positiv sammenheng (i stil med «som rullestolbruker har jeg lært å se etter løsninger snarere enn begrensninger»), og én der søkeren ikke nevnte rullestolen.

Søkeren som nevnte rullestolen, ble invitert til intervju 69 ganger. Den andre søkeren ble invitert 133.

– Å informere om en funksjonsnedsettelse reduserte sannsynligheten for å bli invitert til et jobbintervju med 48 prosent, konstaterer Bjørnshagen og Ugreninov i artikkelen sin. Les mer i denne Handikapnytt-artikkelen.

Bevisstgjøring trengs

For å bygge ned barrierene som hindrer funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse, trengs det likestillingsarbeid på samfunnsnivå. Det trengs et bevisstgjøringsarbeid for at arbeidsgivere skal kunne se muligheter framfor begrensninger.

Som forbundsleder Tove Linnea Brandvik så treffende sier det:

– Rullestolen min er mitt viktigste hjelpemiddel, den tar meg fra A til B, den gir meg muligheten til å være aktiv i samfunnet, men den gjør ikke jobben for meg. Når så mange som halvparten av dere ikke klarer å se forbi mytene, så går dere glipp av kompetent arbeidskraft som dere trenger. Mitt tips: Ta deg en liten tenkepause og sjekk om du er en av de som akkurat nå ligger litt bakpå og ikke er med i konkurransen om de beste folka! Skal du være en bærekraftig bedrift for nåtiden og fremtiden, så kan du ikke fortsette å rekruttere bare fra en del av kandidatene – du må velge slik at du finner den riktige!

Viktig kampanje for arbeidsgivere

Denne uka lanserte Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) kampanjen Se muligheter, som er rettet mot arbeidsgivere og nettopp handler om å løfte blikket og tenke mangfold i rekrutteringen. Vi har deltatt i forarbeidene til kampanjen, og synes den byr på viktig kunnskap og gode virkemidler for å tenke nytt. Du kan se morsomme filmer, et spennende talkshow og mye mer.

Vi (SAFO) har dessuten laget en av en av kampanjeaktivitetene, i samarbeid med FFO og Unge Funksjonshemmede. Det dreier seg om webinaret som ble sendt i morges, der vår egen generalsekretær Sunniva Ørstavik holdt et glimrende innlegg.

Både talkshow, webinar, filmer og annen informasjon er samlet på nettsiden https://www.semuligheter.no/ som er vel verdt å sjekke ut og fortelle om.