Hva betyr ratifisering og inkorporering av funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i norsk lov? Og hvorfor er menneskerettighetene en så viktig sak for oss?

Onsdag 30. september gjennomførte vi menneskerettswebinar, der Sunniva Ørstavik, Lars Ødegård og Monica Haugen delte av sin kunnskap om:

  • Hvorfor snakker vi om menneskerettighetene i tilknytning til funksjonshemmede?
  • Menneskerettighetene i et ideologisk og historisk perspektiv – fra veldedighet til menneskerettigheter.
  • Hva er egentlig CRPD? Hva betyr ratifisering og inkorporering i norsk lov?
  • Status for funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge. Hva går kritikken fra FN ut på?
  • Hvorfor har CRPD blitt nedstemt to ganger i Stortinget?

Se foredragene her:

DEL 1 med Sunniva Ørstavik

 

DEL 2 med Lars Ødegård

 

DEL 3 med Monica Haugen

 

DEL 4: spørsmål og svar