Bilde av forbundsleder Tove Linnea Brandvik, lindeveteran Astrid Staalesen og forsker Halvard Vike på scenen under førpremieren.
— Lindeveteranene har bidratt med kunnskap vi trenger for å sørge for at institusjoner ikke lenger blir et tema for barn i Norge, sa forbundsleder Tove Linnea Brandvik under førpremieren til filmen «Brutte lenker».

Se opptak av panelsamtalen her:


Samtalen ble ledet av journalist og forfatter Christina Skreiberg.

— Det var veldig interessant å jobbe med denne filmen, og har vært en prosess der jeg jobber med meg selv også, da temaet er såpass nært, fortalte regissør Mats Bjerknes under førpremieren på Vega scene i Oslo torsdag 26. januar.

Det var et ord som gikk igjen da de laget filmen: «sjukt».

— Det var noen sjuke punkter der, sa regissøren da han fortalte om hvordan filmklipperen som ikke kjente til tematikken fra før reagerte under arbeidet med filmen.

For regissøren som kjente til tematikken godt, kunne det iblant være vanskelig å skille mellom hva som var sjukt og ikke. Det var nyttig å jobbe med folk som kunne se på samtalene med Astrid, Torfinn og Hannah fra et annet perspektiv og si «jo, dette er faktisk ganske sjukt», fortalte han.

Fortsatt aktuelt

Institusjonalisering, funksjonshemmedes rettigheter, holdninger og BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er blant temaene i filmen og ble diskutert i en panelsamtale etter visningen sammen med regissøren, forbundsleder Tove Linnea Brandvik, lindeveteran Astrid Staalesen og forsker Halvard Vike fra Universitetet i Sørøst-Norge.

I filmen kommer det frem at Hannah ble tilbudt plass på sykehjem som 15-åring, etter å ha søkt om flere timer BPA på natt. I dag er Hannah 22 år.

— Det er nesten ubehagelig hvor godt filmen passer inn tidsmessig, sa Brandvik og henviste til regjeringens forslag om å lage et forbud mot å plassere folk under 50 år på sykehjem.

Et egentlig 30 år gammelt forslag som aldri ble til et lovverk, men som de siste tiårene har vært en slags vennlig oppfordring til det norske samfunnet. Nå er forslaget oppe til diskusjon igjen. For siden den gang har det bare fortsatt, og vi vet at Hannahs opplevelse ikke er et enkelttilfelle.

Les om førpremieren i Handikapnytt: Historisk filmdokument med kraftig advarsel til vår tid

Lindeveteranene

Dokumentarfilmen er en del av prosjektet «Lindeveteranene – hva er viktig for deg?» som ble initiert av tidligere elever med Linde internatskole, Sverre Bergenholdt, Rigmor Eide og Astrid Staalesen.

I tillegg til å ha laget en dokumentarfilm, har prosjektet jobbet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å samle historier fra lindeveteraner. Resultatet blir tre forskingsrapporter som skal ferdigstilles våren 2023. Ved hjelp av funnene fra forskningen, ønsker prosjektet å bidra til økt kunnskap om hvordan en barndom på institusjon påvirker mennesker gjennom livet og vise viktigheten av at funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) blir styrket i norsk lov.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Stiftelsen Sophies Minde.

Hvor kan jeg se «Brutte lenker»?

Vi jobber for øyeblikket med å få filmen inn på en strømmetjeneste, slik at den får en større rekkevidde og blir tilgjengelig for flest mulig. Vi kommer til å dele mer informasjon om dette så fort vi vet hvor det blir.