Nils Kristian Bogen gir Anette Trettebergstuen et dokument på en scene
Utvalgsleder Nils Kristian Bogen overrakte likestillings- og mangfoldsutredningen til likestillingsminister Anette Trettebergstuen 2. mai.

2. mai fikk likestillingsministeren en liste over hva politikerne trenger å gjøre for at vi funksjonshemmede skal få oppfylt våre rettigheter.

 

«På høy tid» heter utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget. NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik har vært med i utvalget, som gjør det helt tydelig at det nå er tid for handling.

Den offentlige utredningen beskriver godt og grundig hvordan funksjonshemmede har det i Norge i dag, og den peker helt konkret på hva politikerne må endre for at vi skal kunne leve et vanlig, likestilt liv. Likestillings- og mangfoldsutvalget gir 159 anbefalinger som dekker alle samfunnsområder og alle faser av livet.

På tide å skifte fokus

Utgangspunktet for utredningen er at det norske samfunnet ikke er lagt til rette for at funksjonshemmede skal ha et godt og trygt liv her. Myndighetene ser ikke hva som er det faktiske problemet, og dermed gjør de ikke det som virkelig trengs for at vi skal få oppfylt rettighetene våre og oppnå likestilling. Et hovedproblem er at altfor mange henger igjen i den gamle oppfatningen om at funksjonshindringer er helseutfordringer og feil ved den enkelte av oss, mens det egentlig er strukturene i samfunnet som må endres. Derfor får utenforskapet lov til å fortsette.

Konsekvensen er manglende universell utforming og altfor dårlig tilgang på assistanse. Over 60 % av unge funksjonshemmede har kun grunnskole som utdanning, og drøyt 100 000 funksjonshemmede ønsker seg inn i arbeidslivet, men slipper ikke inn. Foreldre kjemper lange og fortvilende kamper for å ivareta egne barns rettigheter, for bare å nevne noe. Og dette er ikke noe bare vi sier, også FN har kritisert norske myndigheter for å bryte funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Nyttig verktøy i likestillingsdebatten

Politikerne kan gjerne bruke utredningen som en sjekkliste, der hvert avsjekket punkt bringer oss litt nærmere et likestilt samfunn for funksjonshemmede.

Selv kan vi bruke utredningen både til å finne fakta og argumenter i diskusjoner om funksjonshemmedes levekår, og for å løfte frem funksjonshemmede i valgkampen.

Her kan du lese hele den offentlige utredningen «På høy tid» (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Starthjelp i ti punkter

Hvor synes vi at politikerne skal starte? Jo, vi har laget en tipunktsliste over vedtak som Stortinget godt kan gjøre med en gang:

  1. Vedta at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inn i menneskerettighetsloven
  2. Vedta at brukerstyrt personlig assistanse skal flyttes til staten, og gjøres til et ekte likestillingsverktøy
  3. Vedta en full utredning av økonomiske levekår for funksjonshemmede
  4. Vedta at Norge regjeringen, i løpet av 2024, skal legge fram en forpliktende plan for et universelt utformet Norge.
  5. Vedta en absolutt frist for at grunnskolene skal være universelt utformet innen 2030.
  6. Vedta en øremerket, fullgod finansiering til barnekoordinatorer, og forbedre koordinator-tilbudet for hele familien.
  7. Vedta at alle elever, uavhengig av funksjonshindring, må få tilbud om karriereveiledning i grunnskole- og videregående skole. Karriereveiledning og rådgivning er en viktig portåpner til en aktiv og selvstendig framtid, i motsetning til et liv på uføretrygd.
  8. Vedta at aktivitetshjelpemidler skal være en rettighet, som andre hjelpemidler
  9. Vedta å styrke Husbanken, og lage nye vilkår for tilskudd og lån.
  10. Vedta en statlig finansieringsordning for arbeidsgivere som trenger å ombygge lokaler til universell utforming

De fem øverste punktene presenterer Tove Linnea Brandvik også i denne videoen:

Les mer

På altinget.no har forbundsledere Tove Linnea Brandvik skrevet debattinnlegget “Ti grunnleggende grep for å sikre funksjonshemmedes likestilling” (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Handikapnytt har skrevet artikkelen “Ny utredning: – Det går altfor sakte med likestillingen for funksjonshindrede” (ekstern lenke, åpnes i ny fane).