Statens Vegvesen har gitt ut nye retningslinjer for parkeringskort. Vi er både skuffet og skremt over de skjerpede dokumentasjonskravene, og mener det haster med å få på plass ny forskrift.

 

NHF har nå sendt brev til Statens Vegvesen hvor vi ber om flere endringer i retningslinjene, og forlanger at påstanden om at de er laget i samarbeid med Norges Handikapforbund fjernes.  

De største problemene 

De nye retningslinjene åpner for enda mer inngripende dokumentasjonskrav enn vi allerede har sett. Eksemplene er mange.  

Vi har eksempler på at en kommune mener det ikke holder å dokumentere parkeringsbehov ved kundebesøk eller møter i form av attestasjon fra arbeidsgiver på liste over kundebesøk de siste månedene. Kommunen krever også at samtlige kunder i samme periode skal signere på at møtene har funnet sted. Dette er inngripende, nedverdigende og unødvendig praksis som må stoppes.  

Retningslinjene åpner også for at stillingsandel skal vurderes. Vi mener stillingsprosent ikke har noen som helst relevans for om man skal tildeles HC-kort eller ikke. Dersom Statens Vegvesen mener at en lav stillingsprosent ikke kvalifiserer til HC-kort, er det et aktivt tiltak for å holde flere bevegelseshemmede utenfor arbeidslivet. 

 

NHF mener videre: 

  • Det må være behovet som avgjør om man får kort, ikke meningsløst inngripende millimetermåling av dokumentert tidligere bruk.  
  • Det må være mulig å bruke HC kortet som passasjer, selv om det er tildelt som fører 
  • Personer med permanente funksjonsnedsettelser, hvor forflytningsevnen beviselig ikke blir bedre, må slippe å levere legeattest for hver søknad om fornying. 
  • Behovet må også kunne knyttes til beboerparkering, ansattparkering og lignende, som ikke er åpent for allmenheten, ikke bare til parkeringsplasser som er åpne for allmenheten 
  • Det er helt unaturlig å ta med spørsmål om TT-kort i utkastet til søknadsskjema. 
  • Det må fortsatt kunne vurderes om det er behov for å lukke kjøretøyets dør helt opp for å kunne komme ut av bilen 

Les Retningslinjene her 
Les NHFs brev til Statens Vegvesen her