Som følge av myndighetenes forbud mot større møter og arrangementer har Norges Handikapforbund vedtatt at alle organisasjonsledd har anledning til å utsette sine årsmøter eller velge å ikke holde årsmøter i år.

I NHFs lover § 4-1 står det at årsmøtene skal gjennomføres innen utgangen av mars for lokallagene og innen utgangen av juni for regioner og landsforeninger. Denne regelen er opphevet nå i 2020.

Om dere derimot ønsker å gjennomføre årsmøter digitalt, finnes det mange muligheter for å gjøre det. På denne siden vil dere finne 9 gode tips til gjennomføring av digitale årsmøter. Fra vurdering av årsmøteform til innkalling, gjennomføring og signering av protokoll.

 

Tips 1: Nødvendig teknologi

 • Et digitalt møterom (Pexip, Skype, Teams ol.) NHF tilbyr lån av møterom.
 • En avstemmings-app. Gjerne Forms:
  https://forms.office.com/ (sikrer anonymitet)
 • Chat – velg et digitalt møterom som har chat.
 • Mobil – i tilfelle krise og folk trenger å kontakte årsmøtet.

Tips 2: Vurdering

§ 4-1 Styret bestemmer tid og sted jfr. Digitale årsmøter er nytt for mange. Vi anbefaler styret å vurdere hva som er det mest egnede alternativet ut fra:

 1. Har alle tilgjengelig teknologi? (kan to eller tre sitte sammen?) Kontakt gjerne medlemmer dersom dere er i tvil.
 2. Hvordan er kultur og temperatur? Er det høye diskusjoner? Mange diskusjoner kan gjøre digital årsmøteavvikling vanskeligere.
 3. Er det mange saker som skal behandles? Få saker og plankekjøring er en fordel når man er fersk i digital avvikling.
 4. Kan man øke deltakelse ved å tilby både fysisk og videodeltakelse når koronakrisen er over?

Tips 3: Innkalling

Følg vanlig prosedyre:

 • Varsle medlemmer 3 uker før (gjerne epost, dernest sms, brev). Varsel må inneholde opplysninger om tid, sted, info og møterom, mulighet til å klage/få hjelp, og angi frist for innkomne saker til årsmøtet (som er 14 dager før). Si hvordan dere annonserer endelig innkalling (epost? Facebook eller begge?)
 • Send ut endelig innkalling med sakspapirer og innkomne saker 1 uke før årsmøtet.

Tips 4: Slik ser en digital innkalling ut

https://www.avfallsforum.mr.no/uploads/llPaOYnT/Innkallingtildigitaltrsmte2020.pdf

Legg også til link til møterom og informasjon om hvordan delegatene kan ytre seg (chat) og hvordan man kan ha hemmelige valg (Forms).

Tips 5: Utsending

 • Første valget: E-post (de fleste har det, og det er billig og effektivt).
 • Andre valget: de som ikke har oppgitt sin e-postadresse kan motta sms med henvisning til Facebook (hvor de finner innkalling og årsmøtepapirer). Be om å få epostadresse til delegatene, det er avgjørende for å stemme.
 • Vurder om dere skal sende brev eller ringe de resterende. Det viktigste er å gi delegatene mulighet til å si i fra dersom digital avvikling er umulig, enten via telefon, eller epost.
 • Dersom noen ikke kan, er det mulig å gå i dialog og diskutere løsninger.

Tips 6: Lag mappe til møteleder

Styret bør forberede årsmøtet så mye som mulig:

 • Skaff en digital medlemsliste slik at dere har kontroll på hvem som har rett til å delta. Det gir også oversikt til møteleder.
 • Årsmelding
 • Årsregnskap
 • Innkomne saker i Word
 • Epostliste til alle delegatene
 • Forslag fra valgkomiteen
 • Sett opp mulige valg-situasjoner i Forms: Valg av leder, styremedlemmer mm.

Tips 7: Praktisk gjennomføring

 • Arranger et prøveårsmøte
 • Leder ønsker velkommen, informerer om hvordan man tar ordet via chat, hvordan valg foregår, og går deretter i gang med saksliste.
 • Vær forberedt på at det kan komme motforslag på møteleder, og da må dere bruke chat eller Forms.
 • Når møteleder er valgt overtar vedkommende ansvaret for gjennomføring av årsmøtet.
 • Følg sakslisten som vanlig. Bruk chat for meningsutveksling og Forms for valg (foruten om enstemmige valg).
 • Husk å gi folk litt tid når det stemmes (20 sek ++).

Tips 8: Krav til møteleder

 • Møteleder må beherske digitale møterom, chat og app for avstemming (for eksempel Forms).
 • I tillegg må møteleder kjenne til NHF sine lover og forskrifter og generell møteledelse.

Tips 9: Protokoll

 • Gå for digital protokoll. Det forenkler innsending og dokumentasjon til for eksempel Lotteristiftelsen og NHF.
 • Gå gjerne for en digital signering. Digipost har en enkel og billig løsning: En med signaturrett må gå inn og opprette en bruker for organisasjonsleddet via: https://signering.posten.no/virksomhet/#/
 • Alle lokallag/landsforeningslag må regnskapsrapportere til lotteristiftelsen innen fristen 1. juni.