Ipad som viser NRK Super-programmet "Et hav av muligheter"
"Et hav av muligheter" på NRK Super bidrar til å normalisere barns funksjonsvariasjoner.

Funkiskompetanse Skole gjør det lettere også for din skole å se et hav av muligheter.

Norges Handikapforbund tilbyr rektorer og lærere i grunnskolen gratis kurs hvor de kan lære å legge til rette for en skole for alle.

Alle barn skal kunne utvikle sine evner

Som vi nettopp har sett i NRK Super-serien «Et hav av muligheter», er funksjonsnedsettelser kun ett av mange særtrekk hos funksjonshemmede. Vi har alle et sett av egenskaper som gjør oss til dem vi er, og som utgjør vår kompetanse, våre ferdigheter og interesser som vi har lyst til å dyrke.

Norges Handikapforbund er opptatt av at alle barn skal kunne dyrke sine interesser og utvikle sine evner, og det gjør vi best i en skole for alle.

Samme nærmiljø, samme skole

Hva har det å si om nærskolen er tilgjengelig for alle, utover at skoleveien blir kortest mulig for alle? Jo, skolegangen former fremtiden vår. Funksjonshemmede barn mister undervisning og utdanningsmuligheter, og hvis du ikke får det samme tilbudet som andre barn, blir du ikke tatt på alvor eller sett som en fremtidig bidragsyter til samfunnet. Det at funksjonshemmede barn går på samme skole som barna i nabolaget, innebærer dessuten at de blir en del av det sosiale fellesskapet. De blir sett og inkludert av de andre barna og familiene der de bor. De blir invitert i de samme bursdagsselskapene og er med på de samme fritidsaktivitetene. I friminuttene avtaler barn hva de skal gjøre og hvor de skal møtes etter skolen. Hvilken mulighet har funksjonshemmede barn til å få med seg dette, hvis de er på en helt annen skole på dagtid og ikke har vært med på praten i gjengen?

Din skole kan styrke funkiskompetansen

Funkiskompetanse Skole gjør ansatte på skolene bedre i stand til å se hva som hindrer dem i å skape en skole for alle, og hvordan hindrene kan fjernes.

Hvis du er rektor eller lærer og vil at din skole skal øke sin funkiskompetanse, kan du ta kontakt med prosjektleder Soraya Baker (epost-lenke).