Har du tenkt å studere i inn- eller utland neste vår igjen? I høst kan du søke på vårt nye utdanningsstipend!

NHF har fått testamentert hele 2,5 millioner kroner til utdanning for ungdom under 30 år med funksjonsnedsettelse. Den ene delen av stipendet skal forbeholdes søkere som vil ta hele eller noe av utdanningen sin i utlandet, og kan dekke inntil 100.000,-.

Den andre delen er forbeholdt dem som vil gjennomføre utdanningen i Norge, og kan dekke inntil 50.000,-.

I søknaden skal du oppgi personalia, hvilket kvalifiseringstiltak/studium du søker stipend for, i tillegg til tidspunkt for oppstart og avslutning. Dersom det er fastsatt opptakskriterier, skal du også dokumentere at kvalifikasjonskravene for opptaket er oppfylt.

Last ned søknadsskjema og les mer om våre fond og legater her. Fond og legater – Norges Handikapforbund (nhf.no)

Søknadsfristen er 1. september for utdannings- og kvalifiseringsløp med oppstart i vårsemesteret, og 15. februar for oppstart i høstsemesteret. Første mulighet for å søke er altså 1. september!