Stier å stole på

Friluftsliv – de viktige detaljene

Denne publikasjonen fra 2012 er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv – jakten på viktige detaljer”.
Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012.

Stier å stole på - pdf