Årets julekampanje er i gang og den handler om kampen for assistanse – for å leve, ikke bare overleve!

Mange funksjonshemmede har sine liv stående på vent, mens de fortvilet kjemper for å få den assistansen de trenger og har rett på. Beslutningen om hvem som får assistansehjelp, hvor ofte og hvor mye, forskjellig fra saksbehandler til saksbehandler, fra bydel til bydel og fra kommune til kommune. Noe så tilfeldig som postnummeret kan avgjøre. Slik kan det ikke være!

En av de som kjenner dette problemet så altfor godt er Monica Haugen. Hun jobber som rådgiver hos oss i Norges Handikapforbund, og hun mottar jevnlig henvendelser fra fortvilte personer som ikke får den assistansen de trenger. I årets julekampanje har hun skrevet et brev der hun forteller sin historie om hvordan hun selv det er å leve med en stadig usikkerhet rundt kommunens vedtak. Hvordan blir neste år? Eller neste måned?

Bilde av julebrevet fra Monica

Last ned hele brevet fra Monica her.

For noen handler det om å unngå å bli plassert på institusjon eller å bli isolert hjemme, når de egentlig burde fått assistanse til å være aktive i samfunnet. Til å kunne ta utdannelse, til å være med venner, til å følge opp barna og til å kunne bidra i samfunnet. For andre igjen handler det om en kamp for å få nok assistanse til helt grunnleggende behov som for eksempel å stå opp, spise og gå på do.

Jeg håper du blir med oss i kampen for nok assistanse! 
Du kan sende sms med kodeord assistanse til 2160 – da støtter du med 70kr,
Du kan velge et annet støttebeløp her.
Med ditt bidrag skal vi kjempe for å endre menneskers liv! Tusen takk!