Brukerstyrt Personlig Assistanse Arkiver - Norges Handikapforbund

Hannah Lundens tap mot staten er en bekreftelse på at vi trenger den BPA-lovendringen som vi krever og som helseministeren har gitt klare signaler om. Tirsdag 3. mars falt dommen i Hannah-saken. Aust-Agder tingrett har konkludert med at Gjerstad kommune har rett til å nekte Hannah brukerstyrt personlig assistanse om natten. Dommen er et nederlag for …
Forvaltningsrevisjonen la nylig frem en rapport om BPA-ordningen i Kristiansand kommune. NHF er ikke så overrasket over funnene i rapporten, dette er noe vi har prøvd å belyse ved flere anledninger. Nå som rapporten foreligger er det viktig at den også fører til reelle endringer. BPA må ses på som et frigjøring og likestillingsverktøy. Likestilling koster, …
Det eneste vi forventer er å kunne leve et helt vanlig liv. Nå har politkerne mulighet til å gjøre noe med de dårlige holdningene som eksisterer i kommunen. Nylig la forvaltningsrevisjonen frem en rapport om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune. Funnene i rapporten er ikke overraskende for oss, men likevel er de bekymringsfulle. Mer bekymringsfullt enn …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen