Hannah Lundens tap mot staten er en bekreftelse på at vi trenger den BPA-lovendringen som vi krever og som helseministeren har gitt klare signaler om.

Tirsdag 3. mars falt dommen i Hannah-saken. Aust-Agder tingrett har konkludert med at Gjerstad kommune har rett til å nekte Hannah brukerstyrt personlig assistanse om natten. Dommen er et nederlag for Hannah og alle andre som trenger assistanse for å kunne leve sine liv. Slik tingretten har tolket loven, er Hannah fratatt muligheten til å være en aktiv 19-åring – studere, være med venner og velge når hun skal legge seg.

Faksimile fra Handikapnytt.no. Bilde av Hannah og faren med teksten Hannah Lunden tapte mot staten - trist at v iikke er kommet lenger.
Faksimile fra Handikapnytt.no

Loven må endres

– Jeg er sint, provosert og enda mer kampklar. Loven skal være et verktøy for likestilling. Evner ikke loven å sikre dette, må loven endres, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Hun mener denne dommen understreker at det trengs et nytt lovverk som sikrer en BPA-praksis der det ikke er kommunens velvilje som avgjør om folk kan leve livet sitt.

– I dag er det altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger og det varierer ekstremt mye fra kommune til kommune. Det lovverket vi har sørger ikke for at vi blir likestilte. Det legger til rette for at vi kan stå opp, legge oss og spise, men livet handler om mye mer enn det, sier hun.

Portrettfoto av Tove Linnea Brandvik
Foto: Tine Poppe

Nektet tilbud om natten

Hannah bor i Gjerstad kommune, som har innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 15 timer i døgnet, fra 08.00 til 23.00.

Hannah trenger imidlertid assistanse døgnet rundt. Det mener også leger ved spesialsykehuset Sunnaas. Kommunens tilbud om å benytte hjemmetjenesten om natten fungerer altfor dårlig for Hannah, fordi hun blir nødt til å vente på hjelp. Det får store konsekvenser for søvn og fungering i hverdagen. Slik situasjonen er nå, må Hannah be foreldrene og kjæresten om hjelp om kvelden og natten. Hannah valgte dermed å gå rettens vei for å få den hjelpen hun trenger.

Har folket med seg

Hannahs kamp mot staten har skapt stort engasjement over hele landet. Rettssaken utløste både en underskriftskampanje med krav om at BPA må bli det likestillingsverktøyet det er ment å være, og massive støtteaksjoner fredag 14. februar. Underskriftkampanjen resulterte i over 10 000 underskrifter på kun en uke, og markeringene samlet tusenvis av mennesker fra nord til sør, både i mange av de store byene og på flere mindre steder.

Fra aksjonen i Oslo  Fra aksjonen i Oslo Fra aksjonen i Oslo Fra aksjonen i Oslo

Ikke forgjeves!

NHF-leder Tove Linnea Brandvik vil gjerne takke alle som har engasjert seg og vist hvor viktig det er å få til en endring:

– Vi har kjempet hardt for å synliggjøre hva som er realiteten for Hanna og mange andre. Vi har klart å gjøre folk klar over hvordan det faktisk er og at det vi som samfunn ser på som opplagte rettigheter for funksjonshemmede ikke er virkeligheten for de som står i dette. Vi har mobilisert landsdekkende for vår rett til å være innbyggere i Norge med de samme mulighetene og rettighetene som andre tar for gitt. Dette hadde vi ikke klart uten alle som har vært ute på gater og torg og vist sin støtte, signert kampanjen vår, ytret seg i media og på sosiale medier og mye annet sier Brandvik.

Selv om saken endte med nederlag i retten, vil hun understreke at kampen ikke har vært forgjeves.

– Det at vi er synlige og tydelige har skapt en bevissthet hos mange for kampen vi kjemper. Som et sterkt felleskap står vi sammen om å gjøre rettigheter til virkelighet for de som trenger det, sier hun. – Vi ser tydelig at det lokale engasjementet har stor betydning for å gjøre rettigheter til virkelighet, og vi som grasrotorganisasjon trenger engasjement fra alle våre medlemmer der de er.

Klare signaler om lovendring fra Høie

Under markeringen i Oslo ble helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt alle underskriftene. Under overrekkelsen ga Høie klart uttrykk for at han ikke er fornøyd med kommunenes BPA-praksis, at han ser at loven ikke er god nok og at han vil jobbe for en lovendring som sikrer funksjonshemmedes frihet og likestilling. Disse uttalelsene ble også gjentatt da Høie stilte i NRKs Debatten sammen med blant andre Hannah selv og NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

Full fart på BPA-arbeidet

NHF-lederen er opptatt av at dommen ikke vil legge noen demper på BPA-arbeidet videre – heller tvert imot. Brandvik deltar selv i det offentlige utvalget som er i gang med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov. Samtidig er hun opptatt av at utvalget ikke må bli en sovepute, og vil jobbe aktivt med BPA også utenfor utvalget.

– Vi vil som organisasjon jobbe videre både opp mot Høie, som har ansvaret for BPA per i dag, men også resten av regjeringen, Stortinget og de politiske partiene, som også har et ansvar for å sikre at funksjonshemmede likestilles på linje med andre. Sammen med våre gode allierte i de andre organisasjonene av og for funksjonshemmede skal vi sørge for å skape endringer på alle nivåer i samfunnet.

Les også:

https://www.handikapnytt.no/hannah-lunden-tapte-bpa-soksmalet-mot-staten/
https://www.nrk.no/sorlandet/_-forst-trodde-jeg-det-var-tull-1.14927683