– Corona

Koronarestriksjonene som ble innført i midten av mars førte til at mange funksjonshemmede mistet helt nødvendige tilbud og tjenester. Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å få en oversikt over disse konsekvensene.

Resultatene vil bli presentert for myndighetene, for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt framover. Alle som svarer på undersøkelsen gir et viktig bidrag …

NHF gjør følgende tiltak ifm corona-situasjonen, for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Alle kontorene stenges og vi utfører arbeidet fra hjemmekontor. Dette gjelder i første omgang fra og med mandag 16. mars til og med 15. august.

Sentralbordet vil ha åpen telefon fra kl. 10:00 – 13:00.

Dette gjelder så klart også oss på Oslo-kontoret …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen