Forsidebanner "Råd og retningslinjer om koronasmitte"

NHF gjør følgende tiltak ifm corona-situasjonen, for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Alle kontorene stenges og vi utfører arbeidet fra hjemmekontor.

Sentralbordet vil ha åpen telefon fra kl. 10:00 – 13:00.

Dette gjelder så klart også oss på Oslo-kontoret. Vi er tilgjengelige på telefon, epost og for videomøter, så ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi gjør imidlertid oppmerksom på at flere på kontoret har små barn, og ettersom skoler/barnehager er stengt så er vi nødt til å operere med fleksitidsløsning for å få hverdagene til å gå opp. Det er derfor ikke sikkert at alle er tilgjengelige gjennom hele den vanlige kontortiden- men vi finner løsninger!

Vi oppfordrer ALLE til å gjøre alt de kan for å redusere smittefaren. Hold avstand- vask henda!

I Norges Handikapforbund har vi flere i risikosonen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset, og vi er opptatt av å være ekstra forsiktige. Vi følger helsemyndighetenes klare varsler og anbefalinger for å unngå smittespredning.

Myndighetene har nå forbudt større møter og arrangementer. Det betyr at også våre årsmøter, styremøter, kurs, samlinger og annet blir utsatt, avlyst eller gjennomføres på video, telefon eller e-post.

I NHFs lover § 4-1 står det at organisasjonsleddets styre bestemmer tid og sted
for årsmøtet, noe som åpner for alternative møteformer, hvis styret vedtar dette. Videre står det om årsmøtene at lokallagene skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av mars. Denne regelen har vi opphevet nå i 2020.

Hvem er risikogruppene?

I følge Folkehelseinstituttet er følgende grupper utsatt for risiko for mer alvorlig sykdom ved smitte:

  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
  • Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Husk at selv om du ikke er i risikogruppen, kan du sette andres liv og helse i fare! Vis solidaritet! Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste!

Spørsmål?

Har du spørsmål eller er urolig for situasjonen? Helsenorge.no og kommunenes nettsider har oppdatert informasjon om hvilke anbefalinger og retningslinjer som gjelder.

Ved NHF-relaterte spørsmål ta kontakt med generalsekretær Sunniva Ørstavik sunniva.orstavik@nhf.no eller leder HR og organisasjonsutvikling Anett Kleven anett.kleven@nhf.no

Følg med!

Disse retningslinjene gjelder til vi gir ny beskjed. Situasjonen endrer seg fortløpende, og vi oppdaterer informasjonen  på nettsidene våre ved behov.

Foto: colourbox.com