Statsbudsjett Arkiver - Norges Handikapforbund

Dette er den første høringen til Norges Handikapforbund i forbindelse med statsbudsjettet 2020. Et budsjett som ikke oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Det er nok nå, det kan ikke føres en vilkårlig politikk hvor sikkerhetsnettet som velferdsetaten skal være, perforeres. Slik startet Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sitt innspill under budsjetthøringen til Arbeids- og sosialkomiteen. Sammen med andre nestleder i NHFU …
Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen. Finansminister Siv Jensen snakker om at alle skal med, men presenterer et budsjett der regjeringen ikke velger å satse på å bygge ned diskriminerende barrierer som setter funksjonshemmede på sidelinjen. Tvert imot …
Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Vi ønsker oss et budsjett som setter funksjonshemmedes menneskerettigheter i høysetet. Mange av de rettighetene funksjonshemmede har, er først og fremst rettigheter på papiret. I virkeligheten har funksjonshemmede som gruppe langt dårligere vilkår enn andre. I mars i år ble Norge hørt i FN om hvordan …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen