Stortinget
Foto: Stortinget

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen.

Finansminister Siv Jensen snakker om at alle skal med, men presenterer et budsjett der regjeringen ikke velger å satse på å bygge ned diskriminerende barrierer som setter funksjonshemmede på sidelinjen. Tvert imot velger regjeringen å svekke sikkerhetsnettet for dem som trenger det, enda mer. Dette er ikke et budsjett for likestilling av funksjonshemmede.

I mars i år ble Norge hørt i FN om hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter blir ivaretatt. Konklusjonen var klar og brutal: Norske myndigheter blir kritisert for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene overfor funksjonshemmede. Vi blir diskriminert. Diskrimineringen er en del av hverdagslivet, og foregår på flere områder. For å komme diskrimineringen til livs, trengs det konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og en satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet. Derfor forventet vi at det ble satset på å bygge ned barrierene for deltakelse. På universell utforming av skolene. På å sørge for at folk har anstendige levekår og på hjelpemidler til aktivitet og deltakelse, for bare å nevne noe. Det vi ser, er imidlertid: Grove kutt i AAP-ordningen. Vi ser ingen satsing på universell utforming av skolene eller på aktivitetshjelpemidler for voksne.

De positive nyhetene, som gratis SFO for funksjonshemmede barn, flere VTA-arbeidsplasser og mer funksjonsassistanse blir nullet ut av alt det ikke satses på og på kuttene. Sju millioner til likestilling av funksjonshemmede knyttet til en handlingsplan som allerede er i gang, er et hån. Muligheten til å fremme funksjonshemmedes deltakelse drukner i skattelette og styrking av næringsvirksomhet. Og, ikke minst, av retorikken vi hører gjennomgående fra Siv Jensen, når hun snakker om hvordan de som sliter skal bli hjulpet tilbake til deltakelse og arbeid så de kan klare seg selv. For det skal alltid lønne seg å jobbe, sier hun.

FN kritiserer norske myndigheter for gjennomgående å omtale funksjonshemmede som pasienter, brukere og tjenestemottakere. Vi blir ikke tatt på alvor som fullverdige samfunnsborgere. Konsekvensen er at det ikke blir gjort nok for å sikre at vi funksjonshemmede har reelle muligheter til å leve selvstendig og delta i samfunnet. Dette budsjettet understreker nok en gang at vi har en regjering som ikke vil tar ansvar for å komme denne diskrimineringen til livs. Signalet er: er du funksjonshemmet, er du ikke verdt noe.