VALG Arkiver - Norges Handikapforbund

Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på. Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse. Konsekvensene er mange og alvorlige – både for individet og …
Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov de samme mulighetene til å bidra og til å delta på lik …
Til høsten er det klart for Stortingsvalget 2017.  Kommunene plikter å tilby tilgjengelige stemmelokaler. NHF Innlandet har sendt henvendelse til alle kommunene i Innlandet, hvor vi minner om kommunenes plikt til å tilby tilgjengelige stemmelokaler. Kommune- og fylkestingsvalget  2015 står for døren. Norges Handikapforbund Innlandet registrerte ved forrige valg, at det fortsatt var flere kommuner som …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen