Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.

Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse. Konsekvensene er mange og alvorlige – både for individet og for samfunnet.

Skole og Utdanning er en av de viktigste byggeklossene i samfunnet. Utdanning betyr at du får kunnskap og verktøy til å realisere potensialet i deg selv. Du utvikler sosiale ferdigheter og vennskap. For fellesskapet er det forskjellen på en høykompetent arbeidsstyrke og en med kunnskapshull. For at vi skal utnytte potensialet som ligger i utdanning må vi som samfunn gi like muligheter og riktig utdanning til alle. Det skjer altfor ofte at barn med funksjonsnedsettelser må begynne på skoler utenfor nærmiljøet. De blir sendt til en skole som er universelt utformet, eller den skolen som kommunen mener at funksjonshemmede elever skal gå på.

Er det så farlig, tenker du kanskje? Er det ikke fint at «de» kan få gå på den samme skolen, de som er så «like»? Svaret på det er at det er segregering. Det er et brudd med opplæringsloven som sier at alle barn har rett til å gå på nærskolen. Det er en farlig vei å gå. Dersom du blir inkludert i utdanningen er sjansen for at du senere blir inkludert i arbeidslivet langt større. Det betyr flere arbeidende hender og hoder som er med på å bidra til fellesskapet. Følgelig fører segregering til det motsatte. Dette viser også forskningen. Jo mer utdanning du har, jo lettere er det å få jobb. Slik er det også for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Universell utforming er ikke spesialtilpassede løsninger for enkelte mennesker. En universelt utformet skole er uten fysiske hindringer, er lett å finne fram og orientere seg i, har god akustikk og godt inneklima. Alle skal kunne bruke samme løsning. Enkeltgrupper skal ikke skilles ut og bli henvist til egne skoler eller separate løsninger. En rapport fra Oslo Economics slår de fast at det vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre alle skoler i Norge universelt utformet. Faktisk mener de, at om det så ikke var lønnsomt, burde alle skoler utbedres uansett fordi alle må ha tilgang til en så viktig arena i samfunnet. Det sier litt om hvor viktig og genialt universell utforming er. Dessuten er ikke dette bare viktig for elevene. Både ansatte og foreldre kan ha en funksjonsnedsettelse. Norske skoler blir brukt som valglokale, korpsleirer og arrangementslokaler for frivilligheten. Universell utforming er nødvendig for noen, og gir praktiske og gode løsninger for oss alle.

Derfor er vår oppfordring klar. Når du går til valglokalet 9. september, bruk stemmen din og gi den til noen som vil jobbe for en skole for alle. Eller sagt på en annen måte: Ikke stem på noen som stenger andre ute!

Denne teksten er et leserinnlegg vi har skrevet i tilknytning til valget 2019. Vi har også laget mye annet materiell for å sette sakene våre på politikernes agenda i forbindelse med valget.