Til høsten er det klart for Stortingsvalget 2017.  Kommunene plikter å tilby tilgjengelige stemmelokaler. NHF Innlandet har sendt henvendelse til alle kommunene i Innlandet, hvor vi minner om kommunenes plikt til å tilby tilgjengelige stemmelokaler.

Kommune- og fylkestingsvalget  2015 står for døren. Norges Handikapforbund Innlandet registrerte ved forrige valg, at det fortsatt var flere kommuner som brukte utilgjengelige stemmeavlukker. Dette er i strid med formålet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Vi forventer nå at kommunene gjør sitt beste for å sikre at både valglokaler og utstyr er universelt utformet, som forutsatt i Valglovens paragraf 9-3«Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.»

Se også artikkel i Handikapnytt.

Vi vil sterkt anbefale kommunene å bruke utstyr som kan brukes på en likeverdig måte av alle velgere. Slikt utstyr fås kjøpt gjennom valgportalen. Se illustrasjoner av valgutstyr her.

Om du opplever utilgjengelige lokaler eller stemmavlukker, så gi oss gjerne en melding om dette, slik at vi kan følge opp den aktuelle kommunen.