Tilgjengelige bygg og uteområder

Dette heftet viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler hvordan universelt utformede løsninger kan brukes av alle. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og utearealer og bestemmelsene i lovverket, blir gjennomgått. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk.