Et bilde med fem punkter om tilgjengelighet. Hvert kulepunkt beskriver et tilgjengelighetstiltak som er gjennomført, sersom det står oppført under det enkelte lokale man søker opp.
Skjermdump valg.no

Vi har fått tilsendt informasjon fra Valg i Oslo, om det forestående lokalvalget og tilgjengeligheten til valglokaler. Nytt av året er en oversikt på valg.no, der tilgjengeligheten til det enkelte valglokale er markert på nettsiden.

– Oslo kommune jobber kontinuerlig for å utvikle og tilrettelegge valglokalene våre. Vi bruker stort sett skoler som valglokaler på valgdagene. Mange av skolene er ikke universelt utformet, men vi gjør det kan for å sikre god tilgjengelighet for alle velgere. Som ved tidligere valg er det ett valglokale i hver bydel som har et universelt utformet avlukke. Ved disse lokalene er det heller ingen hindringer på vei inn, skriver Ada Elisabeth Sandnes kommunikasjonsansvarlig, Valg i Oslo i en pressemelding.

Oversikt over lokalene: 

Om tilgjengeligheten ved årets valg i Oslo:

  • Alle 101 valglokaler har universelt utformede urner og minst ett avlukke tilpasset rullestolbrukere.
  • valglokaler.no finner velgerne oversikt over Oslos valglokaler.
  • valglokaler.no står det informasjon om hvor tilgjengelig valglokalet er, ref bildet øverst i saken.