Tilgjengeligelighet Offentlig Transport

Dette heftet er fra 2001 tar for seg Norge og andre land når det gjelder buss, drosje, jernbane, fly, ferge og terminaler. Eksempler på gode løsninger vises i tekst og bilder. Inneholder også konsekvensanalyser og økonomi samt universell utforming som planleggings- og styringsprinsipp.