Tilgjengeligelighet Offentlig Transport

Heftet gir en oversikt over dagens situasjon i Norge og andre land når det gjelder buss, drosje, jernbane, fly, ferge og terminaler. Eksempler på gode løsninger vises i tekst og bilder. Inneholder også konsekvensanalyser og økonomi, samt universell utforming som planleggings- og styringsprinsipp.

Tilgjengelighet offentlig transport