NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: torbendi@online.no
NHF Bjugn og Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no
NHF Flatanger
Kontaktperson: Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862
E-post: kivdevvalo@gmail.com
NHF Frosta 
v/ Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post: janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
Øyaveien 87
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong 
Kontaktperson: Ann Mari Haugen
Høgbakken
7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post: ann.mari.haugen@me.com
NHF Høylandet
Kontaktperson: Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
NHF i Leksvik
Kontaktperson: Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no
NHF Malvik
Kontaktperson: Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil:  957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no 
NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng
Stordalvegen
7353 Meråker
Tlf 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no
NHF Midtre Gauldal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Mosvik 
v/ Aino Nyeng
Øverbygdvegen 140
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167
NHF Namdalseid
v/ Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post: mariann.gladso@ntebb.no
NHF Nærøy
Kontaktperson: Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@naroy.kommune.no 
NHF Oppdal
v/ Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan M Almli
Håggåvegen 5 a
7320 Fannrem
Mobil: 99250895
E-post:  j.m.almli@getmail.no
NHF Rennebu
v/ Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no 
NHF Rissa
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post:  abeberg@online.no
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik
Hofstadbakkan 9
7194 Brandsfjord
Mobil: 418 03 767
E-post: sharsvik@online.no
NHF Selbu
v/ Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingarlien@neanett.no
NHF Skaun 
v/ Morten Handegard
Håggåvegen 6
7353 Børsa
Mobil: 456 30 927
morten.handegard@loqal.no
NHF Steinkjer og omegn
v/ Roy Staven
Ogndalsvegen 57 A
7716 Steinkjer
Mobil: 917 27 730
E-post: roy.staven@ntebb.no
NHF Trondheim
v/ Kristin Kvaal
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim
Mobil: 90 83 87 09
Tlf. kontoret: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469
E-post: odd.steinkjer@vktv.no
NHF Vikna 

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

NHF Ålen og Haltdalen
v/ Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793
7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post: mihegseth@gmail.com
NHF Åfjord
v/ Lise G Sørheim
Furuhaugen 10
7170 Åfjord
Mobil: 908 92 251
E-post: lisesorheim@gmail.com 
NHF Stjørdal

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

Landsforeningen for
Amuterte Trøndelag

Kontakt regionkontoret

E-post: nhf.troendelag@nhf.no

Landsforeningen for
Ryggmargskadde Trøndelag

v/ Tommy Borg
Busk Bruns vei 20
7760 Snåsa
Mob: 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no 

Landsforeningen for Kvinner
med Bekkenleddsmerter Trøndelagv/Marthe Haugan
Mob: 90 76 82 05
E-post: trondelag@lkb.no
Landsforeningen for
Polioskadde Trøndelag
v/ Marti Berg Eldegard
mob: 93257522
E-post: eldegardm@gmail.com
Arbeidsmiljøskaddes
Landsforening Trøndelag

v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no

Landsforeningen for
Slagrammede Trøndelag

v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7450 Trondheim

Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

NASPA i Trøndelag

v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no

HBF Trøndelag

v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: trondelag@hbf.no

LFN Trøndelag

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
E-post: nhf.troendelag@nhf.no

Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for funksjonshemmede. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikra åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet atkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.

Brukerrepresentanter i Trøndelag

 • Agdenes: Torill Bendiksen og Terje Førland
 • Bjugn: Nnke Feenstra og May-Grethe Olden
 • Frøya: Ivar Martin Johansen og Rigmor Mathisen
 • Hitra: Tore Knut Meland, Trond Ole Faxvaag og Frode Hermansen
 • Holtålen: Anne Mari Trøen
 • Klæbu: Karin Tillerbakk og Kristin Bøgeberg
 • Malvik: Tone Wiig og Bjørg Botn Johansen
 • Meldal: Heidi Elvrum
 • Melhus: Cecilie Garli og Ragnhild Høyem
 • Oppdal: Eirik Lien og  Kåre Holsetstuen
 • Orkdal: Kari Haug Gjønnes, Jan M Almli,  Karsten Engen og Gudny Evjen
 • Rennebu: Gun Aune og Karin Bakk
 • Rissa: Gudmund Berge og Anne Berit Berge
 • Røros: Lene Gullikstad
 • Selbu: Ingar Lien
 • Skaun: Morten Handegård
 • Trondheim: Håvard Ravn Ottesen og Steinar Johnsen
 • Ørland: Trude Brandvik og Maalfrid Aarsund
 • Åfjord: Veronika Moan Hansen  og Bjørg Hansen
 • Frosta: Janne Viktil
 • Meråker: Ivar Arne Olsen og Tone Bergquist
 • Levanger: Knut Vodal
 • Leksvik: Monica Berget, Eva Nortseth Myran og Annveig Trondstad
 • Steinkjer: Kjell Delbekk og Tove Tømmerås
 • Stjørdal: Vigdis Trane Aune og Bjørg Inger Kyllo
 • Snåsa: Tommy Borg
 • Verdal: Herdis Kvernbråten og Odd Steinkjer
 • Flatanger: Inger Vedvik
 • Vikna: Arve Nordahl
 • Nærøy: Trude Helmersen Arnøy og Brynjulf Flasnes
 • Grong: Mette Finvold Grønbeck
 • Namdalseid: Mariann Gladsø, Ragnar Rønning og Aud Sverkmo
 • Høylandet: Johannes Okstad
 • Inderøy: Øystein Forr, Kristin Lie Slapgaard, Aino Nyeng og Per Jensen
 • Namsos: Laila Martinsen og Andreas Nilsen
 • Sør-Trøndelag: Kristian Lian, Nina Braadland, Kirsti Stenersen og Anne Kristine Furseth
 • Nord-Trøndelag: Arve H. Nordahl, Trine Hallem, Steinar Mikalsen og Per Jenssen