Norges Handikapforbund Trøndelag er en av 9 regioner i Norge. Regionen har regionkontor med 2 ansatte i Trondheim

 

Leder:

Kirsti Stenersen, kirstistenersen@hotmail.com

Nestleder:

Håvard Ravn Ottesen, havardot@me.com

Styremedlemmer

Martine Eliasson, meliasso_10@hotmail.com

Roy Staven, roy.staven@ntebb.no

Steinar Mikalsen, steinar.mikalsen@ntebb.no

Varamedlemmer

Laila Bakke, laila1bakke@gmail.com

André Krogstad, andrekrogstad@gmail.com

NHFU

Daniela Hermansen, dannie.guttie@gmail.com

NHF Trøndelag ble stiftet i 1926 av Julie Næss, som selv var funksjonshemmet. Navnet ved stiftelsen var Trøndelag Vanførelag. Den nye lagsdannelsen var nærmest en protest mot Trøndelagens Forening for Vanføres Vel. Julie Næss var også medlem av styret for denne tradisjonelle støtteforeningen, men fant at funksjonshemmede der hadde lite innflytelse. Julie hadde opplæring som syerske ved Sophies Minde, til tross for at hun var født uten armer, men fikk stillingen som trygdekasserer i Roan. Bildet som tegner seg er en dyktig, karakterfast person med stor innflytelse på sine omgivelser.

I 1931 deltok Trøndelag Vanførelag i dannelsen av Norges Vanførelag som en landsomfattende organisasjon. Siden da har våre tillitsvalgte kjempet for å skape et samfunn der alle kan delta under like forutsetninger. NHF Trøndelag er nå vokst til en interessepolitisk organisasjon med 2000 medlemmer.

En av mange milepæler i Julies og lagets historie, var kampen for å opprette et hjem for vanføre. Etter mange år med innsamling av midler fikk man bygd Trøndelag Vanførehjem på Munkvoll. Hjemmet kunne åpnes av Julie Næss den 28. mai 1960. I grunnsteinen ble det murt inne et skrin som inneholder frimerker, mynter og tegninger fra denne tiden. Tanken om at tilgjengelighet for alle var så fjern på denne tiden at selv Vanførehjemmet ble tegnet med en massiv trapp til hovedinngangen. Rullestolbrukere skulle gå bakveien. Vanførehjemmet ble senere solgt til Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Siden 1926 har samfunnet gjennomgått en total forandring når det gjelder funksjonshemmedes rammebetingelser. Det tok 50 år med påvirkning før vi i 1976 fikk de første bestemmelsene som ivaretok funksjonshemmedes krav til bygninger og miljø. Bare i løpet av de siste 10 årene har gatemiljøene blitt bedre, butikker og bygninger er mer tilgjengelige, og integrering på skoler og arbeidsplasser skjer i raskere tempo. Vi har fått hjelpemidler som letter hverdagen til mange i stor grad. NHF står bak denne utviklingen gjennom stadig påvirkning og påvisning av det offentliges ansvar for funksjonshemmedes muligheter til likestilling. Fra å være en organisasjon som i stor grad måtte dekke funksjonshemmedes behov gjennom økonomiske bidrag, har NHF blitt en interessepolitisk organisasjon som ivaretar funksjonshemmedes interesser i samfunnsmessig sammenheng.

Fra å være et lag for Trøndelag har organisasjonen vært organisert både i Midt-Norsk krets og fylkeslag. Den 12. juni 2004 ble NHF Trøndelag atter forenet.